Başında ta olan 4 harfli 31 kelime var. Ta ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ta olan kelimeler listesine ya da sonu ta ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ta bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TAYA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Dadı

TAVA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
 2. Bu kapta pişmiş yemek
  • "Balık tavası. Ciğer tavası."
 3. Maden eritilen saplı pota
  • "Kurşun tavası."
 4. Kireç karıştırılan tekne
 5. Deniz veya göllerde suların geri çekilmesiyle kuruyan bölüm
 6. Gemilerde borda iskelesinin alt başındaki sahanlık
 7. Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü

TAKT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yerinde konuşma veya davranma

TAUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Veba

TAKA

 1. [isim] Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
  • "Taka ile deniz yolculuğunun nasıl geçtiğini anlatmayacağım." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Bozuk, zor çalışan veya eski kara taşıtları için kulanılan bir söz

TARH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çıkarma
 2. Vergi koyma
 3. Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer
  • "Çiçek tarhları üzerinde küçük sinek kümeleri görünüyor, birden kayboluyorlardı." (Ömer Seyfettin)

TABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bağımlı
  • "Sanki bütün kamara, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûmdu." (Peyami Safa)
  • "Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup siyasetle uğraşmaz..." (Anayasa)

TARZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr
  • "Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul..." (Refik Halit Karay)
 2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
  • "Bu tarzda konuşmak doğru olmaz." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Güzel sanatlarda üslup, stil
  • "Gotik tarzda bir yapı. Nedim tarzında bir gazel."

TABL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Davul

TABA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
 2. [sıfat] Bu renkte olan

TAYT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
  • "Tayt giymiş bir genç..."
 2. Sızmaz, su geçirmez bir kumaştan yapılmış şort giysi

TAPI

 1. [isim] Tanrı
  • "Karacaoğlan der ki taptığım tapı / Yıkılmaz Tanrı'nın yaptığı yapı" (Karacaoğlan)

TART

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kovma, çıkarma

TAPU

 1. [isim] Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
 2. Tapu işlerinin yürütüldüğü kuruluş

TAYF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Görüntü, hayalet, ruh
  • "Orada ezelî efsanelerini yaşayan binlerce tayf vardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü
  • "Güneşin tayfı, biçmenin köşesinden tabanına doğru sıra ile şu renkleri gösterir: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor."

TAPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pokerde kâğıtlar dağıtılmadan önce oyunculardan birinin fiş veya parasını ortaya sürdükten sonra önünde fişi veya parası kalmadığını belirtmek için söylediği söz

TAZI

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle tavşan avında kullanılan, uzun bacaklı, çekik karınlı, çok çevik bir köpek türü (Canis familiaris grajus hibernicus)
  • "Tazının burnu iki kilometre ötedeki bıldırcın kokusunu duyabilir." (Haldun Taner)

TAKI

 1. [isim] Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü
 2. Kadınların ziynet eşyası
 3. Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki
  • "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."
 4. Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler
  • "Türkçede ile, göre birer takıdır."

TAAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yemek, yiyecek
  • "Yemekte salçalı bir taam vardı." (Burhan Felek)

TALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İkinci derecede olan, ikincil

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü