Sonunda olan 237 kelime var. TI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tı olan kelimeler listesine ya da başında tı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

KALBURABASTI

11 Harfli Kelimeler

TOPRAKBASTI

10 Harfli Kelimeler

ALTMIŞALTI, BALIKSIRTI, BARDAKALTI, BATTIÇIKTI, BAYRAKALTI, BIÇAKSIRTI, BİLİNÇALTI, KAPTIKAÇTI, KAYMAKALTI, NORMALALTI, PAPAZKAÇTI, YASTIKALTI

9 Harfli Kelimeler

AYAKBASTI, DENİZALTI, EŞEKSIRTI, GÜNEYBATI, HASIRALTI, KASIMPATI, KEDİBASTI, KUBBEALTI, KUZEYBATI, RASTLANTI, SARAYPATI, SİLAHALTI, YEMEKALTI

8 Harfli Kelimeler

AŞIRINTI, AYAKALTI, BAĞLANTI, BAYGINTI, BIKKINTI, ÇALKANTI, ÇANGIRTI, ÇARPINTI, ÇINGIRTI, ÇIRPINTI, DALBASTI, DENİZATI, FIŞKIRTI, HAYKIRTI, KAHVALTI, KAŞBASTI, KEPBASTI, KIRKINTI, KIRPINTI, KIŞKIRTI, KIVRANTI, KIVRINTI, KOLBASTI, KÜLBASTI, MIHSIÇTI, MIYMINTI, OYALANTI, SAKLANTI, SALLANTI, SAPLANTI, SARKINTI, SARSINTI, SIYRINTI, ŞANGIRTI, ŞINGIRTI, ŞIRFINTI, ŞUURALTI, TANGIRTI, TINGIRTI, TOPLANTI Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AĞLANTI, ALBASTI, ALÇALTI, ASKINTI, AYBASTI, AYRINTI, BAĞINTI, BAĞIRTI, BAKINTI, BAŞALTI, BOŞALTI, BULANTI, BUNALTI, CAYIRTI, CAZIRTI, CIRILTI, CIVILTI, CIYIRTI, CIZILTI, CIZIRTI, ÇAĞILTI, ÇAĞIRTI, ÇAKILTI, ÇAKINTI, ÇALINTI, ÇATIRTI, ÇIĞILTI, ÇIĞIRTI, ÇIKARTI, ÇIKINTI, ÇITIRTI, DAĞINTI, DARALTI, DAYANTI, DIRILTI, DİLALTI, DOLANTI, FIKIRTI, FISILTI, FISIRTI Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ABARTI, AĞARTI, AĞLATI, AKINTI, ALINTI, ANIRTI, ANLATI, ARANTI, ASILTI, ASINTI, AŞINTI, AŞIRTI, AYARTI, AYILTI, AYIRTI, BAYATI, DONATI, IKINTI, IŞILTI, IŞINTI, ORANTI, TANITI, ULANTI, USANTI, UYARTI, UZANTI, YARATI5 Harfli Kelimeler

BASTI, ÇALTI, ÇIKTI, MANTI, MARTI, MASTI, PIHTI, PIRTI, TARTI

4 Harfli Kelimeler

ALTI, ARTI, BATI, ÇATI, KATI, SATI, YATI


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KALBURABASTI

 1. [isim] Beze biçimine getirilmiş hamur parçasının yassılaştırılıp ortasına ceviz içi ve yağ konarak fırında pişirilen ve piştikten sonra üzerine soğuk şeker şerbeti dökülen bir tatlı türü

TOPRAKBASTI

 1. [isim] Ayakbastı

BIÇAKSIRTI

 1. [isim] Çok az fark, çok yakın aralık
  • "Büyük bir maharetle kurulan pusuya düşmeme bıçaksırtı kalmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)

BİLİNÇALTI

 1. [isim] Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı, tahteşşuur
  • "Bilinçaltı bir baskı belki de ilk kez su üstüne çıkıyordu." (Çetin Altan)

ALTMIŞALTI

 1. [isim] Altmış altı sayı almakla kazanılan bir çeşit iskambil oyunu

BATTIÇIKTI

 1. [isim] Kısa alt geçit
 2. Su kanallarında suyun engeli geçmesi için yapılan düzenek

YASTIKALTI

 1. [sıfat] Banka veya bir başka yere yatırılmak yerine evde, iş yerinde saklanan taşınabilir (değer)
  • "Yastıkaltı para."

BARDAKALTI

 1. [isim] Bardağın konulduğu yeri kirletmemesi için kullanılan, genellikle örgü, kâğıt veya plastik örtü
 2. Yemek öncesi yenilen küçük bir tür lahmacun

BALIKSIRTI

 1. [isim] Balık kılçığı biçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş deseni
 2. Yollarda suların ortada toplanmayarak iki yana akması için yapılan şişkinlik
  • "Balıksırtı kumlu bir yol, mermer bir havuza doğru gidiyor." (Ömer Seyfettin)

KAPTIKAÇTI

 1. [isim] Yolcu taşımakta kullanılan motorlu küçük taşıt
 2. İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir tür oyun
  • "Kadınlarla beraber külhanbeylerin kaptıkaçtı oynadıkları yalnız kahve ile çay içilen bir halk kahvesi vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Kapıp kaçarak yapılan hırsızlık

KAYMAKALTI

 1. [isim] Yağı alınmış süt

PAPAZKAÇTI

 1. [isim] Bir tür iskambil oyunu

NORMALALTI

 1. [isim] Bir eğriye ilişkin normalin, bir doğruyu kestiği nokta ile normalin ayağı arasındaki parçanın o doğru üzerindeki iz düşümü

BAYRAKALTI

 1. [isim] Askerlik

RASTLANTI

 1. [isim] Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
  • "Avlu kapısı önünde atından indiği sırada, iyi bir rastlantıyla, Hayrettin Ağa, oğlu ile avludaydı." (Necati Cumalı)

YEMEKALTI

 1. [isim] Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek

SİLAHALTI

 1. [isim] Askerlik görevi
  • "Silahaltında bulunan er ve erbaşlarla askerî öğrenciler ... oy kullanamazlar." (Anayasa)

HASIRALTI

 1. [isim] "Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek" anlamındaki hasıraltı etmek deyiminde geçen bir söz
  • "Başkan bizim projeyi hasıraltı etti."

GÜNEYBATI

 1. [isim] Güneyle batı arasındaki yön

KUZEYBATI

 1. [isim] Kuzeyle batı arasındaki yön

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü