Sonunda sil olan 23 kelime var. SİL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sil olan kelimeler listesine ya da başında sil olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

MÜTESELSİL

9 Harfli Kelimeler

BERTAFSİL, ECRİMİSİL, HİDROKSİL, KARBOKSİL, MÜSTAHSİL

8 Harfli Kelimeler

GENİZSİL, MÜMESSİL

7 Harfli Kelimeler

EKLESİL, EMBESİL, EYNESİL, MÜMASİL

6 Harfli Kelimeler

DAKSİL, TAFSİL, TAHSİL, TEMSİL, TENSİL5 Harfli Kelimeler

BASİL, FOSİL, GASİL, MİSİL, NESİL

4 Harfli Kelimeler

ASİL


Kelime bulma makinesi

L S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL, İS, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜTESELSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zincirleme

MÜSTAHSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Üretici

BERTAFSİL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Açıklamalı bir biçimde, uzun uzadıya, açık olarak
  • "Ayakta duracak takatim yok, yarın hepsini bertafsil hikâye ederim." (Sermet Muhtar Alus)

ECRİMİSİL
...
HİDROKSİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH)

KARBOKSİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler

MÜMESSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Temsilci
  • "Her sandala böyle bütün devrin mümessili bir hanımefendi oturtulmuş gibi..." (Abdülhak Şinasi Hisar)

GENİZSİL

 1. [sıfat] Geniz özelliği taşıyan, nazal

EMBESİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Budala, aptal, ahmak

EKLESİL

 1. [isim] Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi

MÜMASİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Benzeyen, andıran
  • "Adapazarı havalisinde de buna mümasil bir hadise vukua geldi." (Atatürk)

EYNESİL
...
TAHSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Parayı alma, toplama
  • "İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır." (Burhan Felek)
  • "Önce vergiyi kolay tahsil etmenin vesilesini hazırlasınlar." (Burhan Felek)
  • "İyi tahsil görmüş gençlerden bir grup meydana getiririz." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Öğrenim
  • "Oğullarının birini tahsil için İstanbul'a göndermiş, ikisini yanında alıkoymuştu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TENSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ağacın düşen yapraklarını toplayıp dibine gömme

DAKSİL
...
TEMSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin veya bir topluluğun adına davranma
 2. Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme
  • "Ayağa kalktı, ezberlediği bir sahneyi temsil etti." (Peyami Safa)
 3. Sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, oyun
  • "Çarşamba akşamı Tepebaşı'nda bir temsil verdim." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Sizin temsil ettiğiniz zümre bu sahada belli başlı bir rol oynayacak kudrette değildir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. [edat] Söz gelişi
 5. Özümleme

TAFSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi ayrıntılarıyla anlatma, açıklama

NESİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuşak
  • "Bu nesil öyle zamanlar geçirdi ki doğduğuna lanet etti." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Oralarda nesli tükenmiş sandığımız âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Hayvanlarda döl

BASİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü

MİSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eş, benzer
  • "Misli görülmemiş bir refaha, bir saadete ermiştim." (Refik Halit Karay)
  • "Bu sonbahar sabahında Gülhane Parkının misli menendi yoktur." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Miktar
 3. Defa, kez, kat
  • "Ona edeceğiniz her hareketi yüz misli ile size iade ederim." (Aka Gündüz)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü