Sonunda sa olan 55 kelime var. SA ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sa olan kelimeler listesine ya da başında sa olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

TAHAMMÜLFERSA

9 Harfli Kelimeler

KANDİLİSA, KARABORSA

8 Harfli Kelimeler

BİLHASSA, MÜNAKASA

7 Harfli Kelimeler

ANAYASA, KARINSA, MURASSA, NASILSA, RADANSA, SIKIYSA

6 Harfli Kelimeler

DEVASA, FRANSA, HÜLASA, LOHUSA, MANİSA, MELİSA, NAKİSA, PIRASA, PİYASA, SİYASA, YARASA

5 Harfli Kelimeler

ABOSA, BORSA, BURSA, FATSA, FORSA, FRİSA, GROSA, HASSA, HAVSA, HÜNSA, KISSA, KONSA, PARSA, RÜESA, SALSA, SAMSA, TAKSA, YOKSA

4 Harfli Kelimeler

ARSA, HASA, KASA, KISA, KOSA, MASA, NİSA, ORSA, OYSA, POSA, TASA, YASA, YISA

3 Harfli Kelimeler

ASA, İSA


Kelime bulma makinesi

A S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TAHAMMÜLFERSA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dayanılmaz
  • "Bu iptidai dişi hassasiyetinin cazip ve tahammülfersa taraflarını zihnimde ayırmaya başladım." (Peyami Safa)

KARABORSA

 1. [isim] Piyasada olmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi
  • "Bir teneke benzin aldık karaborsadan -dayan- dedik." (Orhan Veli Kanık)

KANDİLİSA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yelkenleri yerlerine çekmekte kullanılan halatların genel adı

BİLHASSA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Özellikle
  • "Koyu yeşil çuhalı uzun masanın başında sessiz, üzüntüden, heyecan ve bilhassa uykusuzluktan bitkin." (Nahid Sırrı Örik)

MÜNAKASA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eksiltme

SIKIYSA

 1. kolay sanıyorsa, kendine güveniyorsa, yürekliyse
  • "Sıkı bir kemer."
  • "İşini sıkı tut."
  • "Seniha etrafını bu kadar sıkıya alan bu adamlardan hiç sıkılmıyor mu?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sıkıya geldi mi borç etmekten çekinmez, sonra bu borçları ödemek için evinin eşyasını satar." (Reşat Nuri Güntekin)

ANAYASA

 1. [isim] Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi

KARINSA

 1. [isim] Kuşların tüy değiştirme zamanı

NASILSA

 1. [zarf] Herhangi bir sebeple veya bilinmeyen bir sebeple
  • "Araba tam duracağı sırada nasılsa sol tekerlekler küçük bir hendeğin içine kaydı." (Osman Cemal Kaygılı)

MURASSA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Değerli taşlarla bezenmiş, cevahirle süslenmiş
  • "Cemal Paşa'nın göğsünde murassa bir nişan takılıyordu." (Falih Rıfkı Atay)

RADANSA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka

SİYASA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Politika
  • "Güdümlü siyasanın kurbanı olmuş kimi değerli yazarların ivecen yargısı rol oynamıştır." (Selim İleri)

MELİSA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Oğul otu

LOHUSA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Yeni doğum yapmış kadın
  • "Annemin lohusa yatağı, evin cepheye doğru, sonundaki ön odada idi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

HÜLASA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Özet, fezleke
  • "Bir kadınlık tarihi hülasası yapacak değiliz." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Demek ki hülasa ediyorum, turizm İstanbul'un büyük bir şansı olur." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Öz
  • "Karaciğer hülasası."
 3. [zarf] Kısacası
  • "O vakit küt küt kalbim atmaya başlıyor, hülasa acayip bir vaziyet." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. Herhangi bir maddenin, alkol, eter vb. bir eritici ile ayrılmış veya başka bir yol ile elde edilmiş etkili özü
  • "Kınakına hülasası."

FRANSA
...
DEVASA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Dev gibi, çok büyük
  • "Kınalı, bir mil uzakta, kocaman hafif ışıklı bir böcek, devasa böcek hâlinde yatıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

PİYASA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
  • "Şimdi de pazar, piyasa yerlerinde, mahalle dolaylarında tanır, sayarlar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Akşamları böyle kapı önünde piyasa eder." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme
  • "Kahvenin önünden dört beş kere daha geçer, akşam piyasasını yapardım." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat
  • "Sonbaharda, yakında açılacak tütün piyasasının haberleriyle ümitlenir, tasalanır, yüzleri bir gün gülerse beş gün kederli kalırdı." (Necati Cumalı)
 4. Arz ve talebin karşılaştığı alan
 5. Ortalık
  • "Bunlardan bir kısmı bugün piyasada alaturka çalgıcılığın en ileri gelenlerindendir." (Osman Cemal Kaygılı)

MANİSA
...
YARASA

 1. [isim] Yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan (Vespertilio)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü