Başında sıy olan 15 kelime var. Sıy ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sıy olan kelimeler listesine ya da sonu sıy ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında sıy bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

SIYIRTMAK, SIYRILMAK

8 Harfli Kelimeler

SIYIRMAK, SIYIRTMA, SIYRILIŞ, SIYRILMA, SIYRINTI

7 Harfli Kelimeler

SIYANET, SIYIRGA, SIYIRGI, SIYIRIŞ, SIYIRMA

6 Harfli Kelimeler

SIYRIK

5 Harfli Kelimeler

SIYGA, SIYGI


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SIYIRTMAK

 1. [-i] Sıyırma işini yaptırmak

SIYRILMAK

 1. [-den] Sıyırma işine konu olmak
  • "Enseden topuğa kadar kıvrım kıvrım düşen esvaplarından yavaş yavaş sıyrılır." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Bir yerden veya bir durumdan çıkmak, kurtulmak
  • "Kaldırımı tıkayan insanların arasından sıyrılıp Bankalar'a doğru yürüdü." (Haldun Taner)

SIYRILMA

 1. [isim] Sıyrılmak işi

SIYRILIŞ

 1. [isim] Sıyrılma işi veya biçimi

SIYIRMAK

 1. [-i] Hızla sürtünerek bir şeyin yüzünden bir parça soymak, koparmak veya üzerini hafifçe yırtmak
  • "Çark elini sıyırdı."
 2. Sürtünerek veya çekerek bir şeyi yerinden almak, kaldırmak, düşürmek
 3. Bir şeyin üstündeki örtüyü çekerek almak veya açmak
  • "Genç adam ceketini çıkardı, kolunu sıyırdı, uzattı." (Peyami Safa)
 4. Çekerek çıkarmak
  • "Kılıcını sıyırdı."
 5. Kazıyarak, silerek üzerinde veya içinde hiçbir şey bırakmamak
  • "Tabağı sıyırmak. Eti sıyırmak."
 6. Hafifçe dokunarak geçmek
  • "Kurşun başını sıyırıp geçti."
 7. Akıl sağlığını kaybetmiş olmak
 8. Çekip kurtarmak
  • "Hem o kız on gündür, yağmurlarla beraber devam eden çökkünlüğümden beni sıyırıp kurtaracak kudrette mi?" (Refik Halit Karay)

SIYIRTMA

 1. [isim] Sıyırtmak işi
 2. Bir tür balık yakalama yöntemi

SIYRINTI

 1. [isim] Kapta kalan yemek, yemek artığı
 2. Bir bezden el ile koparılan uzunca parça
 3. Sıyrık

SIYIRGA

 1. [isim] Harmanda sap toplamaya veya damlardan karı küremeye yarayan araç
 2. Kar küremekte kullanılan büyük kürek

SIYIRIŞ

 1. [isim] Sıyırma işi veya biçimi

SIYANET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Koruma

SIYIRGI

 1. [isim] Lüle taşı işlemeciliğinde kullanılan bir tür bıçak

SIYIRMA

 1. [isim] Sıyırmak işi

SIYRIK

 1. [isim] Çarpma veya vurma sonucunda vücutta hafifçe kazınmış, zedelenmiş, soyulmuş, kanamış yer
 2. Sıyrılmış yer
 3. [sıfat] Yüzeyinden bir parça sıyrılmış olan
 4. [sıfat] Utanması olmayan

SIYGI

 1. [isim] Hacim
  • "Sayacağım adlar, vereceğim örnekler birkaç makale sıygısını doldurur, aşar, taşar bile..." (Refik Halit Karay)

SIYGA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kip
  • "Yarına kadar hepiniz bilmediğiniz sıygaları, lügatleri öğrenmelisiniz." (Ömer Seyfettin)
  • "Yüksek tahsilli olup olmadığımızı anlamak için bizi kara cümleden bile değil de imladan sıygaya çektiler." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü