Sonunda sır olan 14 kelime var. SIR ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sır olan kelimeler listesine ya da başında sır olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

BAŞMUBASSIR

8 Harfli Kelimeler

MUBASSIR, MÜNHASIR

7 Harfli Kelimeler

MUHASIR

6 Harfli Kelimeler

ANASIR, MUASIR

5 Harfli Kelimeler

HASIR, KASIR, KISIR, MISIR, MUSIR, NASIR

4 Harfli Kelimeler

ASIR

3 Harfli Kelimeler

SIR


Kelime bulma makinesi

I R S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SIR

2 Harfli Kelimeler

IR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞMUBASSIR

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Gözetmenlerin başı olan kimse
  • "Başmubassır, budaklı kızılcık dalına meraklı idi." (Falih Rıfkı Atay)

MUBASSIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Okullarda öğrencilerin durumu ile ilgilenen ve düzeni sağlamakla görevli kimse
  • "Mubassır Uzun Osman'dan bir izinsiz cezası almıştım." (Yusuf Ziya Ortaç)

MÜNHASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus
  • "Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son derece çekinirdi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Sınırlanmış, sınırlı
  • "Harp yalnız Avrupa'ya münhasır kalmadı."

MUHASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuşatan, saran

MUASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çağdaş
  • "Muasır medeniyet."

ANASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ögeler

HASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
 2. [sıfat] Tamamı veya bir bölümü böyle bir örgüden yapılmış olan
  • "Kuş tüyü yastıklı hasır sandalyelere oturdular." (Refik Halit Karay)

MISIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Buğdaygillerden gövdesi boğumlu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık 2 m olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
 2. Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü
 3. Bu ürünün taneleri

KISIR

 1. [sıfat] Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan)
 2. Ürün vermeyen (toprak)
  • "Kısır toprak."
 3. Verimsiz, yararsız, sonuçsuz
  • "Kısır çalışma. Kısır tartışma."
 4. İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)

MUSIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir söz veya düşüncede direnen, ayak direyen (kimse)

NASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
  • "Ellerinde nasır, yüzlerinde nur / Yarına ümitle yürüyenlere / Bir selam uçuralım." (Orhan Veli Kanık)
  • "Tütün alıcılarının nasırına basmamak, gölgelerini bile çiğnemeden dolanıp da geçmek gerektiğini biliyordu." (Necati Cumalı)

KASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Köşk
  • "Padişah bu kasırdan donanmanın sefere çıkışını izlermiş." (Ahmet Ümit)

ASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüzyıl
 2. Çağ

SIR

 1. [isim] Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
  • "Küpün sırı dökülmüş."
 2. Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü