Başında ruh olan 28 kelime var. Ruh ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ruh olan kelimeler listesine ya da sonu ruh ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ruh bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

RUHSATLANDIRMAK, RUHSUZLAŞTIRMAK

14 Harfli Kelimeler

RUHSATLANDIRMA, RUHSUZLAŞTIRMA

12 Harfli Kelimeler

RUHİYATÇILIK, RUHSUZLAŞMAK, RUHUMÜCERRET

11 Harfli Kelimeler

RUHSUZLAŞMA

10 Harfli Kelimeler

RUHBANİYET, RUHSATNAME

9 Harfli Kelimeler

RUHANİYET, RUHBANLIK, RUHİYATÇI, RUHSATİYE, RUHSATSIZ, RUHSUZLUK

8 Harfli Kelimeler

RUHLULUK, RUHSATLI

7 Harfli Kelimeler

RUHİYAT

6 Harfli Kelimeler

RUHANİ, RUHBAN, RUHSAL, RUHSAT, RUHSUZ

5 Harfli Kelimeler

RUHEN, RUHLU

4 Harfli Kelimeler

RUHİ

3 Harfli Kelimeler

RUH


Kelime bulma makinesi

H R U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

RUH

2 Harfli Kelimeler

HU, UR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RUHSATLANDIRMAK

 1. [-i] Ruhsat vermek

RUHSUZLAŞTIRMAK

 1. [-i] Ruhsuz duruma getirmek veya sokmak

RUHSUZLAŞTIRMA

 1. [isim] Ruhsuzlaştırmak işi veya biçimi

RUHSATLANDIRMA

 1. [isim] Ruhsatlandırmak işi

RUHSUZLAŞMAK

 1. [nsz] Ruhsuz duruma girmek

RUHİYATÇILIK

 1. [isim] Ruh bilimi ile uğraşma

RUHUMÜCERRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katışık ve karışık olmayan ruh

RUHSUZLAŞMA

 1. [isim] Ruhsuzlaşmak işi veya durumu

RUHBANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rahiplerin evlenmeyerek ve dünyadan el etek çekerek yaşamaları durumu
 2. Ruhbanlık

RUHSATNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat

RUHBANLIK

 1. [isim] Ruhban olma durumu, ruhbaniyet
 2. Ruhban sınıfı

RUHSATSIZ

 1. [sıfat] Yapılması, kullanılması vb. için gerekli izni olmayan, ruhsatı olmayan

RUHİYATÇI

 1. [isim] Ruh bilimi uzmanı, psikolog

RUHSUZLUK

 1. [isim] Ruhsuz olma durumu

RUHANİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ruhtan ibaret olma durumu
 2. Ölmüş kutsal bir kimsenin, bir inanışa göre sürüp gitmekte bulunan manevi gücü
  • "Evliyaların ruhaniyetine sığınmak."

RUHSATİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir izin belgesi gerektiği durumlarda iznin verilmesi dolayısıyla alınan para

RUHSATLI

 1. [sıfat] Yapılması ve kullanılması vb. için gerekli izni olan, ruhsatı olan

RUHLULUK

 1. [isim] Ruha sahip olma durumu

RUHİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ruh bilimi, psikoloji
  • "Ben Avrupa'nın püriten papazlarıyla rekabet eden ruhiyat büyücülerinden değilim." (Peyami Safa)

RUHANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ruhla ilgili
  • "Bir nur inmiş gibi yüreğime âdeta ruhani diyebileceğim bir sükûnet çökmüştü." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan
  • "Muhterem hatun patrik meclisiyle ruhani meclisin nasihatlerini dinleyerek kızını, büyük emire zevce olarak verdi." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Dinle ilgili, dinî bir havası olan, manevi, cismani karşıtı
  • "Bunu artık ne pahasına ödersem ödeyeyim, duymuş olduğum bu ruhani haz, bana kâfidir." (Abdülhak Şinasi Hisar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü