Sonunda rem olan 20 kelime var. REM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde rem olan kelimeler listesine ya da başında rem olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

EPİKEREM, MUHARREM, MUHTEREM, NAMAHREM, PATAKREM

7 Harfli Kelimeler

EKSTREM, LACEREM

6 Harfli Kelimeler

DEPREM, MAHREM, MÜBREM, TEOREM, TİTREM

5 Harfli Kelimeler

BAREM, HAREM, KEREM, SÜREM, TÜREM, VEREM

4 Harfli Kelimeler

KREM, ÜREM


Kelime bulma makinesi

E M R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EM, ER, ME, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PATAKREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yüz ve boyundaki bozuklukları ve pürüzleri gideren pudra ile fondöten karışımı bir madde

MUHTEREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Saygıdeğer, sayın
  • "Bendenizle birlikte muhterem okuyucuların hepsi de güler, durur." (Ahmet Rasim)

NAMAHREM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
 2. Yabancı, el
  • "Doğrusunu isterseniz beni aldatmamıştır; ama namahrem karşısında oynamıştır." (Sait Faik Abasıyanık)

MUHARREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı, matem ayı

EPİKEREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Önertilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım
  • "Çocuklar büyüklerin işine karışmaz çünkü akılları ermez; sen henüz on yaşında olduğun için çocuksun; şu hâlde benim işime karışma tasımı bir epikeremdir."

LACEREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Elbette

EKSTREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Aşırı
 2. Sıra dışı

TİTREM

 1. [isim] Ton

MÜBREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok gerekli olan, kaçınılmaz, vazgeçilmez

TEOREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kanıtlanabilen bilimsel önerme
 2. Mantıksal usa vurma ile kanıtlanan önermenin veya özelliğin bildirimi

MAHREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse)
 2. Başkalarına söylenmeyen, gizli
  • "Müdür, dosyadan başka bir rapor çıkardı. Kenarında kırmızı bir damga: Mahrem." (Refik Halit Karay)
 3. [isim] Sırdaş
  • "Az vakitte mahremlerimden biri oldu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

DEPREM

 1. [isim] Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele

BAREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Devlet memurlarının maaşlarının derece ve tutarlarını düzenleyen sistem ve çizelge
  • "Bunların tek derdi barem basamaklarını aşarak bu mertebeye fırlayıvermekten ibarettir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

VEREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koh basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz
  • "Annemin, genç yaşta veremden ölen rahmetli amcasını görmedim." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. [sıfat] Bu hastalığa tutulmuş, veremli
  • "Verem bir kadının duyguları."

KEREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
  • "Kerem et aklından çıkarma beni / Ağla, gözyaşını sil melul melul." (Karacaoğlan)
 2. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf
  • "Bir başka kerem beklemez artık gelecekten." (Yahya Kemal Beyatlı)

TÜREM
...
HAREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm, selamlık karşıtı
  • "Harem, ihtiyar hatunların bembeyaz patiska sedirli küçük köşe odalarında kalmıştı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bu bölümde oturan kadınların hepsi
 3. Karı, eş
  • "... gelen doktormuş, bizim doktor Hüsnü Bey... Haremim hastalanmış da." (Refik Halit Karay)

SÜREM
...
KREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur vb. dış etkilerden korunmak için sürülen koyu kıvamlı madde
 2. [sıfat] Bu kıvamda hazırlanmış olan
  • "Krem deterjan."
 3. Açık saman rengi
 4. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Vücutlarının yumuşaklığını gösteren açık renk, krem veya beyaz elbiseler içinde..." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ÜREM

 1. [isim] Faiz, getiri

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü