Sonunda rat olan 68 kelime var. RAT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde rat olan kelimeler listesine ya da başında rat olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

HADEMEİHAYRAT

12 Harfli Kelimeler

KARBONHİDRAT

11 Harfli Kelimeler

MÜSTAHZARAT

10 Harfli Kelimeler

ARİSTOKRAT, İSTİHBARAT, MUKADDERAT, MUKARRERAT, MÜCEVHERAT

9 Harfli Kelimeler

FİZYOKRAT, MUHABERAT, MÜZAKERAT, SANTİGRAT, TEESSÜRAT, TEKNOKRAT, TEZAHÜRAT

8 Harfli Kelimeler

BÜROKRAT, DEMOKRAT, İSTİTRAT, MAZARRAT, MÜSKİRAT, PREPARAT, TAHRİRAT, TAKSİRAT, TARTARAT, TENVİRAT, TEZVİRAT

7 Harfli Kelimeler

BAHARAT, HAMARAT, HAŞERAT, HATIRAT, ITTIRAT, İNFİRAT, KAZURAT, KONTRAT, KÜSURAT, NADİRAT, NAKARAT, OTOKRAT, TAMİRAT, TEOKRAT, ZUHURAT

6 Harfli Kelimeler

APARAT, AŞERAT, FITRAT, HAYRAT, HİDRAT, HOYRAT, KADRAT, NİTRAT, TEVRAT

5 Harfli Kelimeler

KARAT, AVRAT, BERAT, BORAT, EFRAT, EVRAT, İFRAT, KIRAT, MİRAT, MURAT, SARAT, SIRAT, SURAT, SÜRAT, TİRAT

4 Harfli Kelimeler

ERAT, İRAT, ÜRAT


Kelime bulma makinesi

A R T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ART, TAR

2 Harfli Kelimeler

AR, AT, RA, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HADEMEİHAYRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Camilerde gönüllü çalışan, getir götür işlerini yapan kimse

KARBONHİDRAT

 1. [isim] Yağ, yumurta akı vb. maddelerin yanı sıra, insan ve hayvanların organik besinlerinden en önemlisi olan organik kimya bileşiklerinin genel adı

MÜSTAHZARAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eczanelerde hazır olarak bulundurulan ilaçlar

İSTİHBARAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
 2. Bilgi toplama, haber alma, duyum

MÜCEVHERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mücevherler

ARİSTOKRAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Aristokrasi yanlısı
 2. Soylu
  • "Herifin kendisi bir aristokrat, karısı bir Amerikalı milyonerin ve hem de büyük bir firma sahibinin kızı." (Halide Edip Adıvar)

MUKARRERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alınan kararlar, kararlaştırılmış şeyler

MUKADDERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazgı
  • "Ben öyle istiyorum... Mukadderat denilen büyük kuvvet öyle istiyor." (Aka Gündüz)

MÜZAKERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir konuyla ilgili konuşmalar, danışmalar, müzakereler
  • "Üç gün devam eden müzakerat neticesinde, ikişer nüsha olmak üzere protokol tanzim edildi." (Atatürk)

SANTİGRAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Suyun buz olma noktasını 0, buharlaşma noktasını 100 sayarak arasını derece olarak adlandıran yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği

TEZAHÜRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo tutarak yapılan gösteri
  • "Bazı davetliler giderken gençler tempo tutup tezahürat yapıyorlardı." (Haldun Taner)
 2. Hastalıklarda belirtiler

TEESSÜRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Acılar, üzüntüler, sıkıntılar

TEKNOKRAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Teknokrasiden yana olan
 2. [isim] Teknokrasi içerisinde yer alan, yönetici konumundaki mühendis, mimar, teknisyen, iktisatçı vb. elemanların ortak adı
 3. [isim] Ekonomik mekanizmaların teorik incelenmesine dayanan ancak insan etkenini her zaman yeterince göz önünde bulundurmayan devlet adamı veya memur

MUHABERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
  • "Bu yolda cereyan etmiş olan muhaberattan bazılarını arz etmekliğime müsaadenizi rica ederim." (Atatürk)

FİZYOKRAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] XVIII. yüzyılda ortaya çıkan, tarım emeğinin üretici emek olduğunu ve yalnızca bu emeğin değeri yarattığını ileri süren ekonomi görüşünü savunan

TEZVİRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yalan dolan şeyler, kovculuklar

İSTİTRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söz arasında, sırası gelmişken, ara söz, antrparantez

TAHRİRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resmî bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar

PREPARAT

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Müstahzar

TARTARAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tartarik asit tuzu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü