Sonunda rap olan 15 kelime var. RAP ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde rap olan kelimeler listesine ya da başında rap olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

BALTRAP, ISTIRAP

6 Harfli Kelimeler

FAYRAP, MIZRAP, MİHRAP, SATRAP

5 Harfli Kelimeler

ÇORAP, HARAP, SERAP, ŞARAP, TÜRAP

4 Harfli Kelimeler

ARAP, İRAP, TRAP

3 Harfli Kelimeler

RAP


Kelime bulma makinesi

A P R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ARP, RAP

2 Harfli Kelimeler

AR, RA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ISTIRAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Acı
 2. Üzüntü, sıkıntı, keder
  • "İyi bir şoför her çeşit ıstıraba katlanmalıdır." (Aka Gündüz)

BALTRAP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atıcılıkta hedef vazifesi gören plakaları havaya fırlatan yaylı alet

MIZRAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Telli çalgıları çalmaya yarayan, kemik, maden, plastik veya özellikle kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene

FAYRAP

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bir istim kazanının, istim oluşturacak biçimdeki yanar durumu
 2. Herhangi bir şeyi veya işi hızlandırma
  • "Beleş rakıyı bulunca fayrap etti."
 3. Kapı, pencere, giysi vb.ni açma, çıkarma
  • "Pencereleri fayrap etti. Gömleği fayrap etti."
 4. [ünlem] Gemilerde ateşçiye ateşi harlandırmak için verilen komut
  • "Makine dairesinin zırıltısı yükseldi. Bunun ne demek olduğunu anladık. Fayrap! Kazanlara fazla islim gerekir, bittabi ocaklara da fazla ateş ve kömür." (Halikarnas Balıkçısı)

SATRAP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Perslerde il yöneticisi, vali

MİHRAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
  • "Cennetten, cehennemden bahseden ihtiyar imamı, mihrabın yanındaki kürsüye çıkardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Umut bağlanan yer
  • "Bir mihrap istiyorum, önünde diz çökmeye ." (Behçet Kemal Çağlar)

ŞARAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey

ÇORAP

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pamuk, yün vb.nden örülen, ayağa giyilen giyecek
  • "Köşede bağdaş kurmuş, önce kunduralarını, sonra da çoraplarını çıkarmış." (Sait Faik Abasıyanık)

SERAP

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgım, yalgın, pusarık
  • "Birdenbire uzakta ... tatlı bir serap gördüm." (Memduh Şevket Esendal)

HARAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
  • "Duvarları yıkılmış, çatıları yanmış, harap bir köyün hizasına gelince yaver atından atladı." (Ömer Seyfettin)
  • "Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir." (Atatürk)
  • "Ona zamanın harap edemeyeceği bir abide yapmak istedi." (Halide Edip Adıvar)
  • "Parkın eski güzelliği kalmadı, ne kadar harap oldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bitkin, yorgun, perişan
  • "Kiraz yemekten insanlar harap, perişan olurdu." (Refik Halit Karay)
 3. Çok sarhoş

TÜRAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toprak, toz

TRAP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hendek, tuzak
 2. Sahnede yerde bulunan kapak

ARAP

 1. [isim] Fotoğrafın negatifi

İRAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] "Hiçbir değeri ve önemi yok" anlamındaki irapta mahalli yok deyimde geçen bir söz

RAP

 1. [isim] Ayakların yürürken çıkardığı ses
  • "Delikanlı, yokuşa saptı, arabayı rap diye cakalı bir tavırla durdurdu." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü