Başında pe olan 9 harfli 43 kelime var. Pe ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde pe olan kelimeler listesine ya da sonu pe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında pe bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PEPEMELİK

 1. [isim] Pepelik, rekâket

PEJORATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Küçümseyici, aşağılayıcı, kötüleyici, yerici, yermeli

PERDELEME

 1. [isim] Perdelemek işi
 2. Bir oyuncunun rakip oyunculardan birinin topu almasına engel olmak amacıyla çevresinde bulunma

PEÇELEMEK

 1. [-i] Bir şeyi örtmek
  • "Nasıl bir dirhem et bin ayıbı örterse bir kese akçe ondan da fazlasını peçeler." (Burhan Felek)
 2. Gizlemek
 3. Uzaktan seçilmesin diye bir şeyin üzerine ağaç dalı, çalı vb. şeyler örtmek, alalamak, kamufle etmek

PENCERELİ

 1. [sıfat] Penceresi olan
  • "O sekiz pencereli odayı bir türlü açamadı." (Refik Halit Karay)

PERÇİNSİZ

 1. [sıfat] Perçin yapılmamış olan

PENİSİLİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tür antibiyotik

PEKLEŞMEK

 1. [nsz] Sertleşmek, katılaşmak
 2. Güçlenmek, sağlamlaşmak
  • "Hatta Hüsmen, bir gece rüyasında eşeğin palanını yeşil bir kadifeyle kaplı görmüş, inancı pekleşmişti." (Refik Halit Karay)

PERTAVSIZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Büyüteç

PEDERŞAHİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ataerkil
  • "Devlet adamı, pederşahi toplumlarda kalabalıkların idealize ettiği bir örnek kişilik olmak zorundadır." (Haldun Taner)

PEYNİRSİZ

 1. [sıfat] İçine peynir konulmamış, peyniri olmayan

PEYGAMBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi

PEKİŞİLME

 1. [isim] Pekişilmek işi

PERVANELİ

 1. [sıfat] Pervanesi olan
  • "Tek pervaneli uçak."

PERHİZKAR
...
PERİYODİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
 2. [isim] Süreli yayın

PERKÜSYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vurmalı çalgı grubu

PEDOMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Adımsayar

PEKMEZLİK

 1. [sıfat] Pekmez yapmak için ayrılmış
 2. Pekmez yapmaya elverişli
 3. [isim] Köy evlerinin yanında pekmez yapmak için kullanılan, şaraphane ve ocağı bulunan özel bina veya bölme

PETROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer biliminde kayaçların oluşum mekanizmalarını inceleyen uzmanlık alanı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü