Başında pe olan 6 harfli 43 kelime var. Pe ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde pe olan kelimeler listesine ya da sonu pe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında pe bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PERTEK
...
PERESE

 1. [isim] Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
 2. Durum, derece, kerte
  • "İş bu pereseye geldikten sonra..."

PELEME

 1. [isim] Irmaklarda işleyen, bir çeşit altı düz kayık

PEYNİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Maya ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
  • "Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen / Çeşmeden her su içerken şükür Allaha diyen." (Yahya Kemal Beyatlı)

PESTİL

 1. [isim] İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi, bastık
  • "Gerçekten yatak yorgan, kolu boynu sargılar içinde pestil gibi yatıyordu." (Haldun Taner)
  • "Tulum Hayri dün voleybol oynamış, pestili çıkmıştı." (Rıfat Ilgaz)
 2. [sıfat] Çok yorgun, güçsüz
 3. [sıfat] Hasta
 4. Tavan ile kömür damarı arasında yer alan ince, yumuşak killi tabaka

PERVİN
...
PEŞKİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş ince havlu
 2. Yemek yerken kullanılan, el kurulanan, büyük mendil biçiminde pamuk veya keten bez, peçete
  • "Henüz birkaç yudum içtiği şarabın ıslaklığını sapsarı bıyıklarının üstünden peşkiriyle silerek dedi ki:" (Peyami Safa)

PENDİK
...
PEKMEZ

 1. [isim] Genellikle üzüm, dut vb. meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış biçimi
  • "Karısı ile kaynatası çoktan kalkmışlar, bahçede pekmez kaynatıyorlar." (Memduh Şevket Esendal)

PENTAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Formülü C5H12 olan doymuş hidrokarbon

PERLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Erimiş sodyum, potasyum, alüminyum silikattan ibaret olan cam gibi bir volkanik kayadan kabartılarak pudra hâline getirilmiş bulunan, yem maddelerinin preslenmesinde yardımcı madde veya kekleşmeyi önleyici bir madde
 2. Feldspat cinsinden suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam, inci taşı

PEKTİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bitki dokularında bulunan renksiz, metil grubundan madde
 2. Göze zarının peltemsi kabuğu
 3. Özellikle bitki hücrelerinin orta lamelinde bulunan büyük moleküllü karbonhidrat karışımı madde

PEYZAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kır resmi
 2. Bir yerin doğal görünüşü

PERDAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Parlatma, parlaklık verme
 2. Sakal tıraşından sonra kıl çıkış yönünün tersine yapılan ikinci tıraş

PEYDAH

 1. [sıfat] Peyda

PERÇİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İki veya daha çok levhayı birbirine bağlamak için geçirilen çivinin, ezilerek baş durumuna getirilen ucu

PERGEL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç, yayçizer
  • "Kalem Şakir düştü peşine, öylesine açmıştı ki pergelleri, koridorun ortasında yakaladı." (Rıfat Ilgaz)

PEPTON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vücutça özümlenebilecek duruma gelmiş albüminli besin

PERVAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kapı, pencere vb. yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
  • "Pencerenin pervazına oturup tekrar gökyüzüne baktım." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Giysilerin yaka, kol, etek vb. yerlerine veya kumaştan yapılmış diğer eşyaların kenarlarına geçirilmiş, dar, uzun parça
 3. Cilt kapağının iç tarafına konulan deri parçası
 4. Uçuş

PEŞREV

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde faslın giriş taksiminden sonra, şarkıdan önce çalınan parça
  • "Kahvenin radyosu, tam o sırada sultaniyegâh peşrevine başlamıştı." (Haldun Taner)
 2. Güreşe tutuşmadan önce pehlivanların ellerini birbirine ve uyluklarına vurarak ve hafifçe sıçrayarak yaptıkları gösteri
 3. Halk hikâyelerinde, türkülerin okunup çalınışı sırasında türkü aralarına katılan mâni türünden küçük türküler

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü