Başında pe olan 5 harfli 33 kelime var. Pe ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde pe olan kelimeler listesine ya da sonu pe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında pe bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PELÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnce ve yarı saydam bir tür kâğıt

PENSE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa veya kıskaç
 2. Birçok meslek dalında çeşitli nesneleri sıkmak, germek, kıvırmak, tutmak vb. işler için kullanılan değişik biçimlerde el aleti, pens

PELİN

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, kokulu bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)

PEMBE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan

PEŞİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Bir alışverişte, alışveriş yapıldığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
 2. Çalışmadan verilen (ücret, aylık)
  • "O peşin parayla çalışıyor."
 3. [zarf] Daha önce, önceden
  • "Sana peşin haber vereyim ki onlar kızlarının başkası ile âşıktaşlık yapmasını istemezler." (Osman Cemal Kaygılı)

PENES

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Genellikle halk oyunlarında kızların süs olarak kullandığı, altını taklit, sarı tenekeden pul

PESÜS

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İçinde yağ yakılan toprak kandil

PEDER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Baba
  • "Pederinize büyük ikramiye isabet etmiş." (Refik Halit Karay)
 2. Hristiyanlıkta ruhani lider, papaz

PERKİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Tatlı su levreği (Perca fluviatilis)

PEŞTU
...
PEÇİÇ

 1. [isim] Zar yerine yedi tane küçük deniz hayvanı kabuğu atılarak bunların açık taraflarının üste veya alta gelmelerine göre taş ilerleterek oynanan bir oyun
  • "Muşamba fenerlerle kadın misafirler geldi, epeyce bir zaman peçiç ve yüzük oynandı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir tür kâğıt oyunu
  • "Pek neşeli vaktinde hizmetçi kadınla peçiç oynar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

PEYKE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle eski iş yerlerinde ve evlerde bulunan, duvara bitişik alçak, tahta sedir, kerevet
  • "Tıpkı köyünde bir kahvenin peykesi üstüne oturur gibi oturuyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

PEKİN
...
PERVA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Çekinme, sakınma, korku
  • "Islanmışın yağmurdan pervası mı olur?" (Rıfat Ilgaz)

PEKÇE

 1. [zarf] İyice
  • "Düğüncüler akşama kadar güneş altında pişmiş, bıkmış, yanmış oldukları için rakı sofrasına pekçe sokuldular." (Memduh Şevket Esendal)

PENÇE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
  • "Kuş, beni görünce korktu, pençesinde yılanla havalandı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Aslan bir pençe atarak soysuz köpeğin kemiklerini kırmış." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Karaborsa davalarında ise bunların nüfuzları sıfırdan aşağıdır çünkü bu hususta birçoğu Millî Korunmanın pençesine düşmeye namzettir." (Halide Edip Adıvar)
 2. Ayakkabının tabanındaki kösele
  • "Bilirim atarsın bana pençeni / Nefsine kahretmek istedikçe sen." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 3. Etkisinden kurtulmak olanaksız, etkisi çok olan güç
  • "Bu vicdan azabının demirden pençesi yüreğini sıkmaya başlıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. El
  • "Bir yumruğunu gırtlağıma dayadı, bir pençesiyle kalbimi kavradı." (Aka Gündüz)

PERUK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Takma saç, peruka

PEŞLİ

 1. Peş (II) eklenerek genişletilmiş (giysi)
  • "Hacı Kalfa, bugün arkasına dört peşli bir eski zaman entarisi giymiş..." (Reşat Nuri Güntekin)

PETEK

 1. [isim] Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
 2. Bu yuvacıklar topluluğunun bal olmayanı
 3. Isıtma tesisatında ısı dağıtımını, içinden sıcak su geçerek sağlayan dilim, radyatör
  • "Kalorifer peteği."
 4. Minarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm
 5. Balçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı
 6. Arı kovanı

PELİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Meşe ağacı
 2. Bu ağacın meyvesi, palamut

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü