Sonunda p olan 3 harfli 39 kelime var. P harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde p harfi olan kelimeler listesine ya da başında p harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SUP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı, supangle

HAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kolayca yutulabilmesi için toparlak durumuna getirilmiş ilaç
  • "Doktorlar hap, banyo ve perhiz tavsiye etmiş." (Burhan Felek)
  • "Gideceğimiz kasabada iki yazlık sinema varsa hapı yutmuşuzdur." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir içimlik afyon

LÜP

 1. [isim] Emek vermeden ele geçirilen şey
  • "Lüpe bayılır. Lüp buldu mu dayanamaz."
 2. Büyükçe bir şeyin birdenbire ve kolaylıkla yutulmasını anlatan ses

ROP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çoğu tek parça kadın giysisi
  • "İlk gözüme çarpan şey, pembe renkli, ince yünlü, sade bir roptu." (Peyami Safa)

POP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür), popüler

KEP

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Başlık, sipersiz şapka
 2. Asker şapkası
 3. Hemşirelerin giydiği başlık
 4. Bazı törenlerde profesör ve öğrencilerin giydikleri özel başlık

LAP

 1. [isim] Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan ses
  • "Hamur lap diye yere düştü."

TIP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
  • "İlk önceleri tıp literatürüne dair bazı Fransızca kitaplar da getiriyordum." (Reşat Nuri Güntekin)

CİP

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Her türlü arazide kullanılabilen motorlu taşıt

TÜP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Laboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir ucu kapalı cam boru
 2. İçine krem, diş macunu, ilaç vb. maddeler konulan, bir ucu burgu kapaklı, plastik veya metal boru
  • "Tüpte kalan iki üç taneyi de yol ihtiyatı olarak zorla kendisine kabul ettirdim." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Akışkan maddelerin konulduğu, genellikle silindir biçiminde, içi boş, ağzı özel tapalı kap
  • "Gaz tüpü."

HOP

 1. [ünlem] Uyarmak amacıyla kullanılan bir söz
  • "Hop, gelen var!"
  • "Hop diye denize atlayıverdi."

SAP

 1. [isim] Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
  • "Konuşma sap derken saman demek kabilinden hiçten şeylerden ibaret kalmıştır." (Refik Halit Karay)
  • "Avurtları çökmüş, boynu yakasının ortasında sap gibi kalmıştı." (Haldun Taner)
  • "O sapına kadar askerdir; asker doğmuş, asker ölecektir." (Haldun Taner)
 2. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak
  • "Armudun sapı. Gülün dikenli sapı."
 3. Bir aracı tutmaya yarayan bölüm
  • "Bir küçük çekmeceden sapı fil dişi bir revolver çıkarmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik
  • "Bir sap tire. İki sap ibrişim."
 5. Kabza
 6. Demet durumundaki ekinler
  • "Bugün sap çekeceğiz."
 7. Erkek

ÇÖP

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
  • "Köşk o kadar sessizdi ki yere bir kibrit çöpü düşse çıkardığı ses işitilebilirdi." (Peyami Safa)
  • "Dairedeki levazım müdürü çöp atlamazın biridir, diyorlar." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Yararsız, pis veya zararlı olduğu için atılan ufak tefek şeylerin hepsi

ÇAP

 1. [isim] Cisimlerin genişliği, kutur
  • "Tüfeklerin çaplarını sorsanız cevabını veremezler." (Ömer Seyfettin)
 2. Büyüklük
 3. Ölçü, ölçek
  • "Bütün bu çabalar da Alman edebiyatını dünya çapında bir güce kavuşturmaya yetmiyor." (Haldun Taner)
 4. Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita
 5. Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü
  • "Her şeyde olduğu gibi politikada da bu büyük rolü insanın kendi çapı oynar." (Haldun Taner)
 6. Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası

KİP

 1. [isim] Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga
 2. Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı
  • "Bir maddenin biçimi bir kiptir, ağırlığı ise sanlarından biridir."
 3. [sıfat] Uygun, tıpatıp gelen
 4. [sıfat] Sağlam, dayanıklı
 5. Örnek, kalıp

ŞİP

 1. [isim] Biz (III) (Acipenser nudiventris)

ALP

 1. [sıfat] Yiğit, kahraman

RAP

 1. [isim] Ayakların yürürken çıkardığı ses
  • "Delikanlı, yokuşa saptı, arabayı rap diye cakalı bir tavırla durdurdu." (Haldun Taner)

ÇİP

 1. [isim] Yonga
  • "Bilgisayar çipi."

KÜP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Su, pekmez, yağ vb. sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
  • "Ahırda kırık bir küpün içine, samanlarla çuvalların altına saklamış, gitti, getirdi." (Haldun Taner)
  • "O zamandan beri küpe dönmüş. Hâlbuki o zamanlar ne ince bir kızdı." (Haldun Taner)
  • "Ertesi günü babam horozun ölüsünü bulunca küplere bindi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Hamiyetini bu felsefeye uydurarak küplerini doldurmayı bilenler bu memlekette bolluk içinde yaşarlar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Sarhoş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü