Sonunda oy olan 13 kelime var. OY ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde oy olan kelimeler listesine ya da başında oy olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

HOYGOYGOY

6 Harfli Kelimeler

DEBBOY, GOYGOY, KONVOY, KOVBOY, ŞEBBOY

5 Harfli Kelimeler

KOPOY

3 Harfli Kelimeler

BOY, KOY, POY, SOY, TOY

2 Harfli Kelimeler

OY


Kelime bulma makinesi

O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OY, YO

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HOYGOYGOY
...
DEBBOY

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Depo

KOVBOY

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Amerika'da sığır çobanı
  • "Kovboy bozuntusu yahut gangster torunu birkaç sivri akıllıdır onlar." (Refik Halit Karay)
 2. Gangsterliğe özenen kimse

GOYGOY
...
ŞEBBOY

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Turpgillerden, güzel kokulu, dar yapraklı, değişik renkli çiçekleri olan, çok yıllık ve otsu bir süs bitkisi (Cheiranthus cheiri)

KONVOY

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
 2. Savaş gemileri tarafından korunan yük gemileri katarı

KOPOY

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Orta boylu, düşük kulaklı, tüyleri kısa bir tür av köpeği

POY

 1. [isim] Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 cm yükseklikte, karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki (Trigonella joenumgraecum)

TOY

 1. [sıfat] Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan, çaylak
  • "Meslektaşlarım, kim bilir, beni ne kadar bilgisiz ve toy bulacaklardı?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BOY

 1. [isim] Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
  • "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi." (Ömer Seyfettin)
  • "Burada biraz boy gösterdikten sonra bir yolunu bulup kapağı Paris'e attı." (Halide Edip Adıvar)
  • "Paraca belki onunla boy ölçüşebilecek Nuran'dı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Türkler belli tek bir sebeple mi yüzyıllar boyu yollara dökülmüştü?" (Cahit Uçuk)
 2. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı
  • "Kitabın boyu. Tablonun boyu."
 3. Uzunluk
  • "Yılanın boyu."
  • "Eğer fideleriniz nitelikli değilse boy verip yapraklandıkça, çiçek açtıkça, meyve verdikçe fideliğe kızmaya hakkınız yoktur." (Salâh Birsel)
 4. Kumaş için ölçü
  • "Bu elbiseye iki boy yeter."
 5. Destan
  • "Boy boyladı, soy soyladı." (Dede Korkut)

SOY

 1. [isim] Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale
  • "Bizler hadi neyse böyle biraz gülünç bir adamın hafif adına katlanalım ama yarın, bizim soyumuzdan kimlerin yetişeceğini kim bilir." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Cins, tür, çeşit
 3. [sıfat] İyi ve üstün nitelikleri bulunan
 4. Manzum söz
  • "Boy boyladı, soy soyladı." (Dede Korkut)

KOY

 1. [isim] Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu küçük körfez
  • "Sandalını Kaşık Adası'nın bir küçük koyuna çekti." (Sait Faik Abasıyanık)

OY

 1. [isim] Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
  • "Aday kim olursa olsun, şimdi rahatlıkla menfi oy kullanabilirdi." (Haldun Taner)
 2. Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı
 3. Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü