Başında om olan 23 kelime var. Om ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde om olan kelimeler listesine ya da sonu om ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında om bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

OMURGASIZLAR

11 Harfli Kelimeler

OMURGALILAR

10 Harfli Kelimeler

OMUZDAŞLIK, OMUZLANMAK

9 Harfli Kelimeler

OMBUDSMAN, OMUZLAMAK, OMUZLANMA

8 Harfli Kelimeler

OMURİLİK, OMUZLAMA

7 Harfli Kelimeler

OMFAZİT, OMNİBÜS, OMNİVOR, OMUZDAŞ, OMUZLUK

6 Harfli Kelimeler

OMURGA, OMUZLU

5 Harfli Kelimeler

OMBRA, OMLET

4 Harfli Kelimeler

OMCA, OMUR, OMUZ

3 Harfli Kelimeler

OMA

2 Harfli Kelimeler

OM


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OMURGASIZLAR

 1. [isim] Omurgasız, çok hücreli hayvanlar (Protostomia)

OMURGALILAR

 1. [isim] Memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvan bölümü (Vertebrata)

OMUZLANMAK

 1. [nsz] Omuzlama işine konu olmak

OMUZDAŞLIK

 1. [isim] Omuzdaş olma durumu, ayaktaşlık, tesanüt

OMUZLAMAK

 1. [-i] Omzuna almak
 2. Omzuyla dayayıp itmek
 3. Destek vermek
  • "Adam olanı bir defa omuzlamak yeter."
 4. Bir iş veya görevi yüklenmek, sorumluluk almak
 5. Alıp götürmek, sırtlayıp kaçırmak, aşırmak

OMBUDSMAN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız kamu denetçisi

OMUZLANMA

 1. [isim] Omuzlanmak işi veya durumu

OMUZLAMA

 1. [isim] Omzuna alma, omzuna vurma
 2. Destek olma

OMURİLİK

 1. [isim] Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik

OMFAZİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Piroksen grubundan, yeşil renkli doğal silikat

OMNİVOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hem et hem ot ile beslenen canlı

OMUZLUK

 1. [isim] Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
 2. Gemilerde baş ve kıç bölümlerinin her bir yanı
 3. Omza alınıp iki ucuna yük asılan kısa sırık, çiğindirik

OMNİBÜS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Şehirlerde yolcu taşıyan atlı araba
 2. Yolcu taşıyan motorlu büyük taşıt

OMUZDAŞ

 1. [isim] Aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, hempa
  • "Eski omuzdaşları gibi ne kahve ne kuşçu dükkânı açmaya ne kolcu yazılmaya ne de gazete müvezziliğine tenezzül etti." (Ömer Seyfettin)

OMURGA

 1. [isim] Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
 2. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi
 3. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas

OMUZLU

 1. [sıfat] Omzu olan
  • "İçeriye orta boylu, geniş omuzlu, iri gövdeli bir adam girdi." (Memduh Şevket Esendal)

OMBRA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Doğrama işlerini kahverengiye boyamakta kullanılan toprak boya

OMLET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çırpılmış yumurtayla sade olarak yapılabilen veya içine peynir, kıyma vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek
  • "Mantarlı omleti yedikten sonra uykudan bayılıyorduk." (Refik Halit Karay)

OMUZ

 1. [isim] Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
  • "Başı omuzları içine çökmüş gibi idi." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Seni hizmetime alacağım, dedim. Âdeta omuz silkerek: -Pekâlâ, dedi." (Falih Rıfkı Atay)

OMCA

 1. [isim] Kalça kemiğinin bir bölümü
 2. Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü