Başında ola olan 34 kelime var. OLA ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ola olan kelimeler listesine ya da sonu ola ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

OLAĞANLAŞTIRMAK, OLANAKSIZLAŞMAK

14 Harfli Kelimeler

OLAĞANLAŞTIRMA, OLANAKSIZLAŞMA

13 Harfli Kelimeler

OLAĞANÜSTÜLÜK, OLAYLAŞTIRMAK

12 Harfli Kelimeler

OLAĞANLAŞMAK, OLANAKSIZLIK, OLAYLAŞTIRMA

11 Harfli Kelimeler

OLABİLİRLİK, OLAĞANLAŞMA

10 Harfli Kelimeler

OLAĞANÜSTÜ, OLASICILIK

9 Harfli Kelimeler

OLAGELMEK, OLAĞANLIK, OLAMAZLIK, OLANAKSIZ, OLAYCILIK

8 Harfli Kelimeler

OLABİLİR, OLAGELME, OLANAKLI, OLASILIK, OLAYLAMA

7 Harfli Kelimeler

OLASILI, OLASIYA, OLAYSIZ

6 Harfli Kelimeler

OLACAK, OLAĞAN, OLAMAZ, OLANAK, OLANCA, OLAYLI

5 Harfli Kelimeler

OLASI

4 Harfli Kelimeler

OLAY


Kelime bulma makinesi

A L O Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ALO

2 Harfli Kelimeler

AL, LA, OL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OLAĞANLAŞTIRMAK

 1. [-i] Olağan duruma getirmek

OLANAKSIZLAŞMAK

 1. [nsz] Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak

OLAĞANLAŞTIRMA

 1. [isim] Olağanlaştırmak işi veya durumu

OLANAKSIZLAŞMA

 1. [isim] Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma

OLAYLAŞTIRMAK

 1. [-i] Olay durumuna getirmek, olay yapmak

OLAĞANÜSTÜLÜK

 1. [isim] Olağanüstü olma durumu
  • "Bu yalılarda da hıdırellezi belirtir hiçbir olağanüstülük görülmüyordu." (Salâh Birsel)

OLANAKSIZLIK

 1. [isim] Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
  • "Olanaksızlıklara karşın başarıya erenler büyük yetenekler ve çalışkanlıkta insanüstü denebilecek bir düzeyi gerçekleştirmiş olanlardır." (Melih Cevdet Anday)

OLAĞANLAŞMAK

 1. [nsz] Olağan duruma gelmek

OLAYLAŞTIRMA

 1. [isim] Olaylaştırmak işi veya durumu

OLABİLİRLİK

 1. [isim] Olasılık, ihtimal
  • "Ölüm, olabilirliklere çekilen kesin bir çizgidir." (Tomris Uyar)

OLAĞANLAŞMA

 1. [isim] Olağanlaşmak işi
  • "... Suat'ın bunca yıl düşman olduğu annesiyle ilişkisinin olağanlaşması o günlerde mi başlamıştır?" (Atilla İlhan)

OLAĞANÜSTÜ

 1. [sıfat] Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade
  • "Bazı kentlerin, insanın üstünde olağanüstü bir etkisi oluyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade
  • "İlk önemli dedikodu, olağanüstü vergiler yüzünden çıkmış." (Kemal Tahir)
 3. Büyük bir hayranlığa yol açan, harikulade
  • "Kadın milletinin bu gibi ince hesaplarda olağanüstü bir kabiliyeti var." (Haldun Taner)

OLASICILIK

 1. [isim] Bilginin ancak olasılık değeri olduğunu, kesin doğrunun bilinemeyeceğini, bilginin yalnız olasılığa erişebileceğini ileri süren teoriye dayalı kuşkucu öğreti, probabilizm

OLAGELMEK

 1. [nsz] Sürmek, süregelmek, devam etmek
  • "Bu Doğu'da da olmuştur, Batı'da da olmuştur ve olagelmektedir." (Burhan Felek)

OLANAKSIZ

 1. [sıfat] Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız

OLAĞANLIK

 1. [isim] Olağan olma durumu

OLAYCILIK

 1. [isim] Görüngücülük

OLAMAZLIK

 1. [isim] Olamaz olma durumu

OLASILIK

 1. [isim] Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
  • "O gün biyolojicinin yazılı yapma olasılığı vardı." (Çetin Altan)
 2. O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu

OLABİLİR

 1. [sıfat] Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
  • "Olabilir her yola başvurdum."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü