Başında o olan 7 harfli 158 kelime var. O harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde o harfi olan kelimeler listesine ya da sonu o harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

OLDURMA

 1. [isim] Oldurmak işi veya durumu

OĞUZELİ
...
OTOTROF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Özbeslenen

OKLANMA

 1. [isim] Oklanmak işi veya durumu

OTALAMA

 1. [isim] Otalamak işi

ORTANCA

 1. [sıfat] Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan
  • "Hayriye Hanım bu evin ortanca kızı, daha kız sanılacak kadar taze görünen güzel bir kadın..." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Büyüklük, irilik bakımından üç nesne arasında sondan veya baştan ikinci gelen

OTLAMAK

 1. [nsz] Hayvan, dolaşarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni yemek, yayılmak
  • "Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Meşgul olmak
  • "Liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiş, birkaç sene otlamış orada, çakmış." (Atilla İlhan)
 3. Para ve emek harcamadan başkalarının sırtından geçinmek

OĞULCUK

 1. [isim] Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
 2. Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo
 3. Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm

OLİMPİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Olimpiyatlarla ilgili, olimpiyat ölçülerinde olan
  • "Olimpik yüzme havuzu."

ORTAKÇI

 1. [isim] Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
  • "Tarlada ortakçısıyla her gün çalışabilen Şaban, Zeyno'nun hâlini acınacak buluyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. Konakçının sindirilmemiş besininden yararlanan konuk

OSMANLI
...
OTİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İçe yönelik olan

OĞULSUZ

 1. [sıfat] Oğlu olmayan
 2. [zarf] Oğlu olmadan
  • "O, oğulsuz yaşardı da atsız yaşamazdı." (Yahya Kemal)

OKULDAŞ

 1. [isim] Okul arkadaşı

OTURMUŞ

 1. [sıfat] Yerleşik, yerleşmiş, güçlenmiş
  • "Oturmuş bir kurum."

OMUZLUK

 1. [isim] Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
 2. Gemilerde baş ve kıç bölümlerinin her bir yanı
 3. Omza alınıp iki ucuna yük asılan kısa sırık, çiğindirik

ONDALIK

 1. [isim] Onda bir olarak alınan veya verilen ücret, komisyon
 2. Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, öşür, aşar
 3. Temel olarak on sayısını alan, aşar, aşari

OLMADIK

 1. [sıfat] Daha önce olmamış, alışılmamış, beklenmeyen, olağan karşıtı
  • "Aslı olmadık şeye nasıl inanırım?" (Ömer Seyfettin)

ORTALIK

 1. [isim] Bulunulan yer, çevre
  • "Ortalık karanlık, bizi kimse görmez, merak etme." (Peyami Safa)
  • "Bu akşamki gerçek, ortalık ağarmadan tersine döner." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Ben de ödünç para bulsam hiç düşünmeden alırım. Ortalık elbet düzelir, öderim." (Memduh Şevket Esendal)
  • "O gün ortalık kararırken eve iki sivil memur girmiş." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. İçinde bulunulan, yaşanılan ev, oda vb. yer
  • "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmeden başka çare kalmadı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Yeryüzünün görünen bölümü, çevre, etraf
  • "Ortalıkta güneş olmadığı, hava yine bulutlu olduğu hâlde, tatlı bir aydınlık vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Soyut anlamda yaşanan ortam
  • "Bu neşe ortalığa sirayet etti." (Peyami Safa)

OSURGAN

 1. [sıfat] Çok yellenen

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü