Sonunda nim olan 21 kelime var. NİM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde nim olan kelimeler listesine ya da başında nim olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

YÜKSEKÖĞRENİM

11 Harfli Kelimeler

ORTAÖĞRENİM

10 Harfli Kelimeler

ANTROPONİM, BELİRLENİM, GEREKSİNİM, İLKÖĞRENİM

9 Harfli Kelimeler

DEĞİŞİNİM

8 Harfli Kelimeler

ÜSTLENİM

7 Harfli Kelimeler

AKRONİM, DEVİNİM, DİLİNİM, DİRENİM, GEÇİNİM, HOMONİM, İZLENİM, ÖĞRENİM, SİNONİM

6 Harfli Kelimeler

ANONİM, EDİNİM5 Harfli Kelimeler

DENİM

3 Harfli Kelimeler

NİM


Kelime bulma makinesi

M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

NİM

2 Harfli Kelimeler

İM, İN, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÜKSEKÖĞRENİM

 1. [isim] Ortaöğrenim düzeyi üstündeki öğrenim, yüksek tahsil

ORTAÖĞRENİM

 1. [isim] İlköğrenim ile yükseköğrenim arasında görülen öğrenim dönemi

BELİRLENİM

 1. [isim] Belirli duruma gelme işi
 2. Bir kavramın anlamının, içeriğinin, yapısının veya sınırlarının tam olarak belirlenmesi işi, gerektirim, determinasyon

GEREKSİNİM

 1. [isim] Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç

İLKÖĞRENİM

 1. [isim] İlköğretim

ANTROPONİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kişi adlarını inceleyen bilim dalı

DEĞİŞİNİM

 1. [isim] Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon

ÜSTLENİM

 1. [isim] Üstlenme işi

DEVİNİM

 1. [isim] Devinme işi, hareket
  • "Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu." (Necati Cumalı)
 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü
 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş
 4. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket
 5. Zaman içinde durum değiştirme
 6. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket
  • "Dünyanın biri kendi, öteki güneş çevresinde olmak üzere iki devinimi vardır."

GEÇİNİM

 1. [isim] Geçinme işi

DİLİNİM

 1. [isim] Dilinme

AKRONİM

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kısma ad

DİRENİM

 1. [isim] Direnme işi, inat, taannüt
 2. Temerrüt

ÖĞRENİM

 1. [isim] Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil
  • "Öğrenimini bitirmeye bir yıl kala Türkiye'deki büyük fabrika sahiplerinden çağrılar alıyormuş." (Melih Cevdet Anday)

İZLENİM

 1. [isim] Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj
  • "İlk izlenim olarak bana pek zeki görünmedi." (Çetin Altan)
  • "Görevlilerin edalı ve dıbır dıbır yürüyüşleri bir geçit töreni izlenimini verir." (Salâh Birsel)
 2. Uyaranların, duyu organları ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri veya belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş bütün etkisi, intiba

HOMONİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sesteş

SİNONİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Eş anlamlı

EDİNİM

 1. [isim] Kazanma, iktisap

ANONİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Adı sanı bilinmeyen
  • "Ah bir anonim olmak, kalabalık içine karışıp kaybolmak tadına kavuşabilseydik." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Çok ortaklı
 3. Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen (eser)

DENİM

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü