Sonunda nel olan 19 kelime var. NEL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde nel olan kelimeler listesine ya da başında nel olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

KONVANSİYONEL

11 Harfli Kelimeler

FONKSİYONEL, PROFESYONEL, SANSASYONEL, TRADİSYONEL

10 Harfli Kelimeler

İRRASYONEL

8 Harfli Kelimeler

PERSONEL, RASYONEL, ŞARAPNEL

7 Harfli Kelimeler

YERİNEL

6 Harfli Kelimeler

FLANEL, NESNEL

5 Harfli Kelimeler

DÖNEL, GENEL, ÖZNEL, PANEL, PİNEL, TÜNEL

4 Harfli Kelimeler

ÖNEL


Kelime bulma makinesi

E L N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, EN, LE, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KONVANSİYONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili

FONKSİYONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İşlevsel
 2. Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili

PROFESYONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör karşıtı
  • "Gümrükte, profesyonel kaçakçı imişiz gibi bavullarımızı didik didik aradılar." (Haldun Taner)

TRADİSYONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Geleneksel

SANSASYONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Dikkat çeken, çarpıcı, beklenmedik
  • "Onda bile meslek aşkı, sansasyonel bir röportaj yapmak hevesi insanlık ödevini biraz olsun erteletmiş." (Haldun Taner)

İRRASYONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Us dışı

ŞARAPNEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi
  • "Yere uzanınca tepesinde bir şarapnel patlamıştı." (Ömer Seyfettin)

PERSONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
 2. Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan, etkinliğe çeşitli görevleriyle katılan gerçek kişiler

RASYONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
  • "Rasyonel bir çalışma."

YERİNEL

 1. [sıfat] Alegorik

NESNEL

 1. [sıfat] Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
 2. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif
 3. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif

FLANEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Keten ve yünden dokunan kumaş
  • "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi." (Cahit Uçuk)

PANEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturum
 2. Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça

TÜNEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altında, genellikle dağların içinde açılan yol
  • "Dağların içinde bir tren gidiyor. Bak! Tam tünele girmek üzere." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Çevresi kapalı yol
  • "Polisler, fotoğrafçılar çıkış tüneline doğru birikirler." (Haldun Taner)

DÖNEL

 1. [sıfat] Kendi ekseni çevresinde dönerek oluşmuş
  • "Dönel koni. Dönel silindir."

ÖZNEL

 1. [sıfat] Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı
  • "Bence bunu düşünelim ve ortaya çıkacak öznel davranışımızı içtenlikle dile getirelim." (Melih Cevdet Anday)

GENEL

 1. [sıfat] Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi
  • "Genel seçim. Genel tarih."
 2. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
  • "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir." (Haldun Taner)
 3. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan
  • "Genel başkan. Genel müdür."
 4. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne)
  • "Genel kitaplık."
 5. Bir genelleme sonucunda elde edilen
  • "Genel düşünce."

PİNEL

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç

ÖNEL

 1. [isim] Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
 2. İş sözleşmesine göre işçinin işten çıkarılmadan önce belirlenen süre

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü