Başında mis olan 31 kelime var. Mis ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mis olan kelimeler listesine ya da sonu mis ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında mis bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

MİSAFİRPERVER

12 Harfli Kelimeler

MİSKİNLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

MİSAFİRHANE, MİSAKIMİLLİ, MİSKİNLEŞME, MİSYONERLİK

10 Harfli Kelimeler

MİSAFİRLİK, MİSKİNHANE

9 Harfli Kelimeler

MİSİLLEME, MİSKİNANE, MİSKİNLİK, MİSTİSİZM

8 Harfli Kelimeler

MİSKALLE, MİSKİNCE, MİSYONER

7 Harfli Kelimeler

MİSAFİR

6 Harfli Kelimeler

MİSİNA, MİSKAL, MİSKET, MİSKİN, MİSTİK, MİSVAK, MİSYON5 Harfli Kelimeler

MİSAK, MİSAL, MİSEL, MİSİL, MİSİS

4 Harfli Kelimeler

MİSK, MİSO

3 Harfli Kelimeler

MİS


Kelime bulma makinesi

M S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MİS, SİM

2 Harfli Kelimeler

İM, İS, Mİ, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MİSAFİRPERVER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Konuksever

MİSKİNLEŞMEK

 1. [nsz] Uyuşuk, tembel duruma gelmek

MİSAKIMİLLİ
...
MİSKİNLEŞME

 1. [isim] Miskinleşmek işi veya durumu

MİSYONERLİK

 1. [isim] Misyoner olma durumu veya misyonerin görevi

MİSAFİRHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Konukevi
 2. Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb

MİSAFİRLİK

 1. [isim] Konukluk
  • "Ne misafirliğe gideriz, ne de bize gelirler." (Ömer Seyfettin)
 2. [sıfat] Konuk için, konuğa özgü
  • "Misafirlik havlu."

MİSKİNHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cüzzamlıların yerleştirildikleri yer

MİSİLLEME

 1. [isim] Kötü bir davranışa aynen verilen karşılık

MİSKİNANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Miskince

MİSTİSİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir konuda en üst derecede bulunabilme tutkusu
  • "Bizi sıhhatimize iman ettiren, kuvvetlerimizin arttığını duyuran spor mistisizmi daha teessüs etmemişti." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Gizemcilik

MİSKİNLİK

 1. [isim] Uyuşuk, tembel olma durumu veya miskine yakışacak davranış, meskenet

MİSKALLE

 1. çok az ölçüde, çok az miktarda
  • "Muhabbet kantarla, alışveriş miskalle."

MİSKİNCE

 1. [zarf] Miskin gibi, miskin bir biçimde, miskinane

MİSYONER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir dini, özellikle Hristiyanlığı yaymakla görevli kimse
 2. Bir düşünceye, bir ülküye kendini adayan kimse

MİSAFİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Konuk
  • "Bir değil, birkaç misafiri dahi ağırlayabiliriz." (Mahmut Yesari)
  • "Onu, evin çocuklarıyla bir odada misafir etmişlerdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Cemile sekiz, on gün çiftlikte misafir kalacaktı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Aklına esince atına atlar ve Rüstem Bey'e beş on gün misafir olur." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Gözün saydam tabakasında herhangi bir sebeple oluşan beyaz leke

MİSKAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] 4,810 g olan bir ağırlık ölçü birimi
  • "Muhabbet kantarla, alışveriş miskalle."

MİSYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev
  • "Bu kadar mühim bir diplomatik misyon bir askere nasıl tevdi edilir?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Günün birinde böyle bir misyon üstleneceğini umduran bir yaşamı yoktur." (Haldun Taner)
 2. Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul

MİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mistisizm yanlısı olan, ilahiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
 2. [sıfat] Mistisizm ile ilgili
  • "Gaipten sesler duyuyor, ruhuna fısıldanan mistik şiirler yazıyordu artık." (Yusuf Ziya Ortaç)

MİSİNA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
 2. Balıkçıların olta ipi olarak kullandıkları kıl veya naylondan iplik
  • "Kopmuş, çürümüş misinaları tamir ediyor, paslı iğneleri değiştiriyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü