Sonunda mer olan 15 kelime var. MER ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mer olan kelimeler listesine ya da başında mer olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

KOPOLİMER, MONTGOMER

7 Harfli Kelimeler

MUAMMER, POLİMER

6 Harfli Kelimeler

DİMMER, GRAMER, İZOMER, KAŞMER, KATMER, MERMER

5 Harfli Kelimeler

ESMER, KAMER, KEMER, SEMER, SÜMER


Kelime bulma makinesi

E M R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EM, ER, ME, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KOPOLİMER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kopolimerleşme ile elde edilen madde

MONTGOMER

 1. [isim] Mont

POLİMER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler)

MUAMMER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yaşamış

KAŞMER

 1. [isim] Maskara, soytarı

İZOMER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)

MERMER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bileşiminde % 75'ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilalanabilen, billurlaşmış kireç taşı
  • "Mermerler sanki binlerce yılın gurup ve şafaklarının pembesini eme eme utanan gelin yanağı gibi kızarmışlardır." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. [sıfat] Bu taştan yapılmış
  • "Başhemşire, hastanenin mermer salonunda karşıladı doktoru." (Necati Cumalı)

KATMER

 1. [isim] Bir şeyi oluşturan katlardan her biri
 2. Yağda veya sacda pişirilen bir tür börek
 3. Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği

DİMMER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Reosta

GRAMER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil bilgisi
 2. Dil bilgisi kitabı
  • "Yıllar yılı gramere bakmadan üç kelime yazmadığını kendi itiraf eder." (Haldun Taner)

KEMER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
  • "Nihat elinde tuttuğu kemeri denize fırlatıp attı." (Peyami Safa)
  • "Genç, ihtiyar, hepsi tüysüz tüysüz, gözleri fersizdir fakat hepsinin kemeri doludur." (Halide Edip Adıvar)
 2. Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü
 3. Emniyet kemeri
 4. [sıfat] Tümsekli
  • "Kemer burun."
 5. Kemiklerden oluşmuş tümsekli tavan
  • "Kaş kemeri. Damak kemeri. Ayak kemeri."
 6. Katmanlı kayaçlarda bir kıvrımın kabarık tepe yeri, tekne karşıtı
 7. İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı
  • "Bu köprü sekiz kemer üzerinde, dört yüz yirmi dokuz metre uzunluğundadır." (Sait Faik Abasıyanık)
 8. Özellikle yolculukta kullanılan, üzerinde altın, para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak

KAMER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay

ESMER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Siyaha çalan buğday rengi
 2. Kurşuni renk
  • "Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi." (Tarık Buğra)
 3. [sıfat] Bu renkte olan
 4. [sıfat] Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız
  • "Üzülüyor ama üzüntüsü, kızının esmer güzeli olmasına..." (Sait Faik Abasıyanık)

SÜMER
...
SEMER

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç
  • "Semere asılı bir sepeti çözüp ağacın uygun bir dalına astı." (Necati Cumalı)
 2. Hamalların yük taşırken kullandığı deriden sırt yastığı, arkalık
 3. Yukaç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü