Başında mel olan 47 kelime var. Mel ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mel olan kelimeler listesine ya da sonu mel ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında mel bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

MELEZLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

MELEZLEŞTİRME

11 Harfli Kelimeler

MELEZLENMEK, MELEZLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

MELANKOLİK, MELEZLEMEK, MELEZLENME, MELEZLEŞME

9 Harfli Kelimeler

MELAMİLİK, MELANKOLİ, MELANURYA, MELEZLEME, MELİKGAZİ

8 Harfli Kelimeler

MELEŞMEK, MELEZLİK, MELFUFEN, MELODRAM

7 Harfli Kelimeler

MELAİKE, MELAMET, MELANET, MELANİT, MELEKUT, MELEMEK, MELEŞME, MELİNİT, MELODİK, MELUNCA

6 Harfli Kelimeler

MELAMİ, MELEKE, MELEME, MELFUF, MELHUZ, MELİKE, MELİSA, MELODİ, MELTEM5 Harfli Kelimeler

MELAL, MELAS, MELCE, MELEK, MELES, MELEŞ, MELEZ, MELİK, MELON, MELUL, MELUN


Kelime bulma makinesi

E L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, EM, LE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MELEZLEŞTİRMEK

 1. [-i] Melez duruma getirmek

MELEZLEŞTİRME

 1. [isim] Melezleştirmek işi veya biçimi

MELEZLENMEK

 1. [nsz] Melezleme işi yapılmak

MELEZLEŞMEK

 1. [nsz] Bir bitki başka bir bitki türünün çiçekleriyle döllenmek
 2. Yabancılaşmak

MELEZLENME

 1. [isim] Melezlenmek işi

MELEZLEMEK

 1. [-i] İki ayrı türü çiftleştirip birleştirmek

MELANKOLİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
  • "Tanzimat devrinin en lirik ve en melankolik simasını kaybettik." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Hüzün veren, hüzün belirtisi olan
  • "Bu memleket musiki gibi hem melankolik hem şakrak bir memlekettir." (Sait Faik Abasıyanık)

MELEZLEŞME

 1. [isim] Melezleşmek işi

MELİKGAZİ
...
MELAMİLİK
...
MELEZLEME

 1. [isim] Melezlemek işi

MELANKOLİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kara sevda
  • "Babam melankoliye uğramış, köşesinde düşünüp duruyor." (Aka Gündüz)
 2. Hüzün
  • "Uykusuz geçen gecenin melankolisini bu sıcak karşılama hafifletiyordu." (Cahit Uçuk)

MELANURYA

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] İzmaritgillerden, gümüş renkli, eti kılçıklı bir Akdeniz balığı (Sparus melanuiya)

MELODRAM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu arasında geçen şarkılı diyalog
 2. Oyuncuların müzik eşliğinde sahneye girip çıktıkları bir oyun türü
 3. Çağdaş tiyatroda, duygusal ve acıklı olaylara dayalı bir oyun türü

MELFUFEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Eklenmiş olarak

MELEZLİK

 1. [isim] Melez olma durumu, kırmalık
  • "Dinde de cemiyette de bu kırmalık, bu melezlik tuhaf oluyor." (Aka Gündüz)

MELEŞMEK

 1. [nsz] Birlikte melemek

MELEŞME

 1. [isim] Meleşmek işi

MELODİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Melodi ile ilgili, ezgili

MELEKUT
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü