Başında mel olan 55 kelime var. Mel ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mel olan kelimeler listesine ya da sonu mel ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında mel bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

MELEZLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

MELEZLEŞTİRME

11 Harfli Kelimeler

MELEZLENMEK, MELEZLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

MELANKOLİK, MELEZLEMEK, MELEZLENME, MELEZLEŞME

9 Harfli Kelimeler

MELAMİLİK, MELANKOLİ, MELANURYA, MELEZLEME, MELİKGAZİ, MELODİSİZ

8 Harfli Kelimeler

MELEŞMEK, MELETMEK, MELEZLİK, MELFUFEN, MELODİLİ, MELODRAM, MELUNLUK

7 Harfli Kelimeler

MELAİKE, MELAMET, MELAMİN, MELANET, MELANİT, MELEKUT, MELEMEK, MELEŞME, MELETME, MELİNİT, MELODİK, MELUNCA

6 Harfli Kelimeler

MELAMİ, MELEKE, MELEME, MELFUF, MELHEM, MELHUZ, MELİKE, MELİSA, MELODİ, MELTEM5 Harfli Kelimeler

MELAL, MELAS, MELCE, MELEK, MELES, MELEŞ, MELEZ, MELİK, MELON, MELUL, MELÜL, MELUN


Kelime bulma makinesi

E L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, EM, LE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MELEZLEŞTİRMEK

 1. [-i] Melez duruma getirmek

MELEZLEŞTİRME

 1. [isim] Melezleştirmek işi veya biçimi

MELEZLEŞMEK

 1. [nsz] Bir bitki başka bir bitki türünün çiçekleriyle döllenmek
 2. Yabancılaşmak

MELEZLENMEK

 1. [nsz] Melezleme işi yapılmak

MELEZLEŞME

 1. [isim] Melezleşmek işi

MELEZLENME

 1. [isim] Melezlenmek işi

MELANKOLİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
  • "Tanzimat devrinin en lirik ve en melankolik simasını kaybettik." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Hüzün veren, hüzün belirtisi olan
  • "Bu memleket musiki gibi hem melankolik hem şakrak bir memlekettir." (Sait Faik Abasıyanık)

MELEZLEMEK

 1. [-i] İki ayrı türü çiftleştirip birleştirmek

MELODİSİZ
...
MELANKOLİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kara sevda
  • "Babam melankoliye uğramış, köşesinde düşünüp duruyor." (Aka Gündüz)
 2. Hüzün
  • "Uykusuz geçen gecenin melankolisini bu sıcak karşılama hafifletiyordu." (Cahit Uçuk)

MELİKGAZİ
...
MELAMİLİK
...
MELANURYA

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] İzmaritgillerden, gümüş renkli, eti kılçıklı bir Akdeniz balığı (Sparus melanuiya)

MELEZLEME

 1. [isim] Melezlemek işi

MELEZLİK

 1. [isim] Melez olma durumu, kırmalık
  • "Dinde de cemiyette de bu kırmalık, bu melezlik tuhaf oluyor." (Aka Gündüz)

MELETMEK
...
MELUNLUK
...
MELFUFEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Eklenmiş olarak

MELODİLİ
...
MELEŞMEK

 1. [nsz] Birlikte melemek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü