Sonunda lal olan 14 kelime var. LAL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde lal olan kelimeler listesine ya da başında lal olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İSTİDLAL, İSTİKLAL, İZMİHLAL, PÜRMELAL

7 Harfli Kelimeler

İHTİLAL, İNHİLAL

6 Harfli Kelimeler

TELLAL

5 Harfli Kelimeler

CELAL, HELAL, HİLAL, İHLAL, MELAL, ZÜLAL

3 Harfli Kelimeler

LAL


Kelime bulma makinesi

A L L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

LAL

2 Harfli Kelimeler

AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PÜRMELAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Hüzünlü, üzüntülü

İZMİHLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yıkılma, çökme
  • "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal." (Mehmet Akif Ersoy)

İSTİKLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bağımsızlık
  • "İstiklal Savaşı. İstiklal Marşı."
  • "Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir." (Atatürk)

İSTİDLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
 2. Çıkarım

İHTİLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
  • "Fransız ihtilali."
 2. Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık
 3. Köklü değişim
  • "Bilimde ihtilal."

İNHİLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dağılma, bölünme, parçalanma
 2. Açılma
 3. Ayrışma

TELLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç
  • "Annemin çeyizlik eşyasını hamallarla tellallar çarşısına gönderdi." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Satışlarda aracılık eden kimse

İHLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bozma, zarar verme
  • "Sükûneti ihlal etmeyiniz!"
 2. Yasa ve düzene uymama

HİLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay
 2. Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı

ZÜLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saf, tatlı su

HELAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı
  • "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal." (Mehmet Akif Ersoy)
  • "Alacağımı sana helal ediyorum, anandan emdiğin süt gibi helal olsun."
  • "Yol güzel, tarlalar cömert / Helal olsun yol parası." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "Ben helal süt emmiş adamım, ağabey." (Haldun Taner)
 2. Kurallara, geleneklere uygun
 3. [isim] Nikâhlı eş
  • "Helal olsun, bunu senden beklemezdim."
 4. [zarf] Kurallara, geleneklere uygun olarak
  • "Helal kazanılmış para."

MELAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Can sıkıntısı, usanç
  • "Melalimizi avutmak için bin türlü eğlence, bin türlü zevk icat ettik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Üzüntü, hüzün, dert
  • "Her zaman, doğduğu, çocukluğunu geçirdiği memleketin rüzgârlarıyla bir melal duyardı." (Sait Faik Abasıyanık)

CELAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyüklük, ululuk
 2. Öfke, kızgınlık
  • "Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?" (Mehmet Akif Ersoy)

LAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz
  • "Bazı ihtiyar âlimlerimizin lisana vukuflarına hayran oldum, mantıklarıyla bizi lal ettiler." (Yahya Kemal Beyatlı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü