Başında koru olan 25 kelime var. Koru ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde koru olan kelimeler listesine ya da sonu koru ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında koru bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

KORUMACILIK, KORUYUCULUK

10 Harfli Kelimeler

KORUNAKSIZ, KORUNGALIK

9 Harfli Kelimeler

KORUCULUK, KORUMALIK, KORUNAKLI, KORUNUMLU

8 Harfli Kelimeler

KORUNCAK, KORUNMAK, KORUYUCU

7 Harfli Kelimeler

KORUCUK, KORUGAN, KORULUK, KORUMAK, KORUNAK, KORUNGA, KORUNMA, KORUNUM, KORUYUŞ

6 Harfli Kelimeler

KORUCU, KORUMA

5 Harfli Kelimeler

KORUK, KORUN

4 Harfli Kelimeler

KORU


Kelime bulma makinesi

K O R U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

KORU, OKUR

3 Harfli Kelimeler

KOR, KUR

2 Harfli Kelimeler

OK, UR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KORUYUCULUK

 1. [isim] Koruma işi, himaye

KORUMACILIK

 1. [isim] Ekonomik gücü yükseltmek için ulusal ekonominin gümrük tarifeleri ile dış rekabete karşı korunmasını savunan görüş, himayecilik

KORUNAKSIZ

 1. [sıfat] Korunağı olmayan
  • "Ali'mi korunaksız bırakma dağ başında; duy beni adı güzel, kendi güzel Tanrı'm!" (Turan Oflazoğlu)

KORUNGALIK

 1. [isim] Tirfil tarlası

KORUMALIK

 1. [isim] Koruma sağlayan şey

KORUNAKLI

 1. [sıfat] Korunağı olan
  • "Korunaklı sandığım köşe o kadar da korunaklı değildi. Yağmur iliklerime kadar işlemişti." (Sulhi Dölek)

KORUCULUK

 1. [isim] Korucu olma durumu veya korucunun işi

KORUNUMLU

 1. [sıfat] Mekanik enerjisini değişmez kılan (sistem)

KORUNMAK

 1. [nsz] Kendini korumak, sığınmak, sakınmak
 2. Koruma işine konu olmak

KORUYUCU

 1. [isim] Koruyan kimse, muhafız
 2. [sıfat] Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem)
 3. Kayırıcı

KORUNCAK

 1. [isim] Ambalajlanan malı dış etkilere karşı korumak için ambalaj çatısına çakılan tahta, kontrplak vb. malzeme, mahfaza

KORUMAK

 1. [-i] Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek
  • "Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek
  • "Beni kendi kardeşi gibi sever, babasının hışmından korurdu." (Reşat Enis)
 3. [-i] Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek
  • "Yurdu korumak."
 4. [-i] Tehlikeli, zararlı durumları önlemek
  • "İlaçla meyveleri korudu."
 5. [-i] Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek
  • "Üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kirlenmezdi."
 6. [-i] Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek
  • "Geleneklerini koruyorlar."
 7. [-i] Karşılamak, denk gelmek
  • "Bu işin geliri masrafını korumaz."

KORUNAK

 1. [isim] Tehlikeden kurtulmak, korunmak için yapılmış yer
 2. Sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
  • "Öyle bir savaştayım ki sığınağı, korunağı yok." (Turan Oflazoğlu)
 3. Koruyan, esirgeyen, saklayan kimse

KORUYUŞ

 1. [isim] Koruma işi veya biçimi

KORUNMA

 1. [isim] Korunmak işi
  • "En iyi korunma çaresi yeşil dal altlarına sinmeye kaldı!" (Haldun Taner)
  • "Hiçbir düşünce ve mülahazanın ... Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği..." (Anayasa)

KORUNUM

 1. [isim] Korunma işi, muhafaza

KORUGAN

 1. [isim] Ağaç gövdeleriyle yapılmış ve çevresinde kazılı çukuru bulunan, korunmaya elverişli, kare biçimindeki ev
 2. Ateş etmeye imkân verecek biçimde hazırlanmış delik ve mazgalları bulunan yer

KORUCUK

 1. [isim] Küçük koru
  • "Şimdi orada bir sürü meşe fidanlarından bir korucuk peydah olmaya başlıyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

KORUNGA

 1. [isim] Otsu, genellikle 30-70 cm boyunda, çok yıllık, pembe çiçekli, hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki (Onobrychis viciifolia)

KORULUK

 1. [isim] Koru durumunda olan sık ağaçlı yer

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü