Sonunda kir olan 18 kelime var. KİR ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kir olan kelimeler listesine ya da başında kir olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

KAZIMKARABEKİR

10 Harfli Kelimeler

MÜTEFEKKİR, MÜTENEKKİR, MÜTEŞEKKİR

8 Harfli Kelimeler

HEMFİKİR, MUHTEKİR

7 Harfli Kelimeler

PALİKİR

6 Harfli Kelimeler

MÜNKİR, PEŞKİR, TAHKİR

5 Harfli Kelimeler

BAKİR, BİKİR, FAKİR, FİKİR, HAKİR, TEKİR, ZİKİR

3 Harfli Kelimeler

KİR


Kelime bulma makinesi

K R İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KİR

2 Harfli Kelimeler

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KAZIMKARABEKİR
...
MÜTEFEKKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünür

MÜTEŞEKKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Teşekkür eden, teşekkür borcu olan

MÜTENEKKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kılık değiştiren, takma ad kullanan, kendini tanıtmak istemeyen

MUHTEKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Vurguncu

HEMFİKİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Aynı düşüncede, aynı görüşte olan, oydaş

PALİKİR
...
MÜNKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnkâr eden, kabul etmeyen
  • "Kurban kılayım bu canı aşka münkir olmayayım / Aşktır bu derdin dermanı aşk yolunda verem canı" (Yunus Emre)
 2. Tanrı'nın varlığına inanmayan, Tanrı'nın varlığını inkâr eden (kimse)

TAHKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma
  • "Onu tahkir etmeye hatta dövmeye kalkıyorlar." (Ömer Seyfettin)

PEŞKİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş ince havlu
 2. Yemek yerken kullanılan, el kurulanan, büyük mendil biçiminde pamuk veya keten bez, peçete
  • "Henüz birkaç yudum içtiği şarabın ıslaklığını sapsarı bıyıklarının üstünden peşkiriyle silerek dedi ki:" (Peyami Safa)

FAKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı
  • "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Olması gerekenden az
  • "Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem." (Mahmut Yesari)
 3. [isim] Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş
 4. Zavallı, kimsesiz
  • "Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler." (Haldun Taner)
 5. [isim] Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san
  • "Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım." (Şemseddin Sami)

BAKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
 2. El değmemiş, kullanılmamış
 3. İşlenmemiş (toprak)
 4. Eskimemiş, yıpranmamış, yeni

TEKİR

 1. [isim] Barbunyaya (I) benzeyen bir balık (Mugil surmulletus)
 2. Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
  • "Annem tekir kedinin bir yavrusunu bana ayırmıştı." (Aka Gündüz)

FİKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünce
  • "İşimizi, gücümüzü bırakmış olmak düşüncesini bir vazife yapmakta olduğumuz fikri susturuyordu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ama ben, bir kitap üzerine bir fikir edinmek istedim mi o kitabı kendim okurum." (Nurullah ataç)
  • "Evet iyi bir şey değil fakat benim için bir fikir verir, diye seçtim." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Belki bir yolunu buluruz da kızın fikrini çeleriz, diyormuş." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Düşün
  • "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Kuruntu

HAKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Aşağı görülen, değersiz, hor

BİKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kızlık

ZİKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anma, söyleme, sözünü etme
  • "Dün sizin zikriniz geçti."
 2. Bir tarikata bağlı olanların Tanrı'nın adını art arda söylemesi
  • "Zikir çekmek."

KİR

 1. [isim] Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
  • "Yanaklarında yer yer kirle karışmış gözyaşı var." (Halide Edip Adıvar)
 2. Utanılacak durum, leke, şaibe

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü