Başında kazan olan 15 kelime var. Kazan ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kazan olan kelimeler listesine ya da sonu kazan ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında kazan bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

KAZANDIRMAK

10 Harfli Kelimeler

KAZANCILIK, KAZANDIRMA, KAZANILMAK

9 Harfli Kelimeler

KAZANÇSIZ, KAZANDİBİ, KAZANILMA

8 Harfli Kelimeler

KAZANÇLI, KAZANMAK

7 Harfli Kelimeler

KAZANCI, KAZANIM, KAZANIŞ, KAZANMA

6 Harfli Kelimeler

KAZANÇ

5 Harfli Kelimeler

KAZAN


Kelime bulma makinesi

A A K N Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

ANZAK, KAZAN, ZANKA

4 Harfli Kelimeler

ANKA, KANA, KAZA

3 Harfli Kelimeler

AKA, ANA, AZA, KAN, KAZ, NAZ, ZAN

2 Harfli Kelimeler

AK, AN, AZ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KAZANDIRMAK

 1. [-i] Kazanmasını sağlamak

KAZANCILIK

 1. [isim] Kazancının işi veya mesleği

KAZANDIRMA

 1. [isim] Kazandırmak işi

KAZANILMAK

 1. [nsz] Kazanma işi yapılmak

KAZANÇSIZ

 1. [sıfat] Kazancı olmayan

KAZANDİBİ

 1. [isim] Dibi tutturularak hafif yanık kokusu verilmiş muhallebi

KAZANILMA

 1. [isim] Kazanılmak işi

KAZANÇLI

 1. [sıfat] Kazanmış olan
 2. Kazanç getiren, kazanç sağlayan
  • "Kazançlı bir iş."

KAZANMAK

 1. [-i] Kazanç sağlamak
  • "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım." (Peyami Safa)
 2. [nsz] Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
  • "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız." (Burhan Felek)
 3. Çıkmak, isabet etmek
 4. Edinmek, sahip olmak
  • "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. [nsz] Tutulmak, yakalanmak
  • "Huy kazanmak."
  • "Dert kazanmak."
 6. Kendinden yana çekmek
  • "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım." (Memduh Şevket Esendal)
 7. [-den] Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak
  • "Düşmandan yer kazanmak."
 8. Yenmek, galip gelmek
  • "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır." (Ruşen Eşref Ünaydın)

KAZANIM

 1. [isim] Kazanma işi
 2. Bir iş yerinde çalışanlara sağlanan hukuk, sosyal ve mali her türlü hak, avantaj

KAZANIŞ

 1. [isim] Kazanma işi veya biçimi

KAZANMA

 1. [isim] Kazanmak işi, edinme

KAZANCI

 1. [isim] Kazan yapan, satan veya onaran usta
 2. Kazanı ateşleyen kimse, ateşçi

KAZANÇ

 1. [isim] Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü
  • "Aylık kazanç."
 2. Yarar, çıkar, kâr
  • "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

KAZAN

 1. [isim] Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap
  • "Koca bir kazan patates kaynattık." (Aka Gündüz)
  • "İkide birde kazan deviren yeniçerilerin dışında askerlikte talim ve terbiye esaslarına göre Avrupai bir nizam ile askerliğimizin ihdası pek hayırlı olmuştu." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "İstanbul kazan ben kepçe, üç gün onu aradım."
 2. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap
  • "Kazan patladı."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü