Sonunda ji olan 139 kelime var. Jİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ji olan kelimeler listesine ya da başında ji olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BİYOMETEOROLOJİ, ELEKTROBİYOLOJİ

14 Harfli Kelimeler

ANESTEZİYOLOJİ, RADYOFİZYOLOJİ, RADYOTEKNOLOJİ

13 Harfli Kelimeler

BAKTERİYOLOJİ, DİYALEKTOLOJİ, ENDOKRİNOLOJİ, HİDROBİYOLOJİ, KARAKTEROLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, NANOTEKNOLOJİ, PARAPSİKOLOJİ, PSİKOPATOLOJİ, RADYOBİYOLOJİ

12 Harfli Kelimeler

DİYABETOLOJİ, EPİDEMİOLOJİ, EPİSTEMOLOJİ, FENOMENOLOJİ, FİTOPATOLOJİ, HELMİNTOLOJİ, HİDROJEOLOJİ, JEOMORFOLOJİ, PALEONTOLOJİ, PARAZİTOLOJİ, TRAVMATOLOJİ

11 Harfli Kelimeler

ANTROPOLOJİ, BALKANOLOJİ, DERMATOLOJİ, EMBRİYOLOJİ, FARMAKOLOJİ, KANSEROLOJİ, KARDİYOLOJİ, KLİMATOLOJİ, KRANİYOLOJİ, KRİMİNOLOJİ, LEKSİKOLOJİ, METEOROLOJİ, NÖROŞİRÜRJİ, OFTALMOLOJİ, TERMİNOLOJİ, TOKSİKOLOJİ

10 Harfli Kelimeler

AKTİNOLOJİ, ANJİYOLOJİ, BİYOENERJİ, DENDROLOJİ, DEONTOLOJİ, DRAMATURJİ, ENTOMOLOJİ, FÜTÜROLOJİ, GLASYOLOJİ, HEMATOLOJİ, HEPATOLOJİ, HİTİTOLOJİ, İMMÜNOLOJİ, JİNEKOLOJİ, KRİPTOLOJİ, METODOLOJİ, MİNEROLOJİ, MÜZİKOLOJİ, ORNİTOLOJİ, PROKTOLOJİ, ROMANOLOJİ, SEMİYOLOJİ, SİNEKOLOJİ, SÜMEROLOJİ, TANATOLOJİ, VEKSİLLOJİ

9 Harfli Kelimeler

ARKEOLOJİ, ASTROLOJİ, ETİMOLOJİ, ETİYOLOJİ, FİZYOLOJİ, FRENOLOJİ, GRAFOLOJİ, HAPLOLOJİ, HİDROLOJİ, HİNDOLOJİ, HİSTOLOJİ, KOZMOLOJİ, KRONOLOJİ, KSİLOLOJİ, LİMNOLOJİ, METALÜRJİ, METROLOJİ, MORFOLOJİ, NEKROLOJİ, OSTEOLOJİ, PETROLOJİ, PSİKOLOJİ, RADYOLOJİ, SEKSOLOJİ, SİSMOLOJİ, SOSYOLOJİ, TEKNOLOJİ, TELEOLOJİ, TÜRKOLOJİ

8 Harfli Kelimeler

AEROLOJİ, ANTOLOJİ, BİYOLOJİ, DEMAGOJİ, ETNOLOJİ, FENOLOJİ, FİLOLOJİ, FONOLOJİ, İDEOLOJİ, LİTOLOJİ, MİKOLOJİ, MİTOLOJİ, NEVRALJİ, NOSTALJİ, NÖROLOJİ, ONKOLOJİ, ONTOLOJİ, PATOLOJİ, PEDAGOJİ, PEDOLOJİ, SİNOLOJİ, SİTOLOJİ, STRATEJİ, TİPOLOJİ, TOPOLOJİ, VİROLOJİ

7 Harfli Kelimeler

ANALOJİ, EKOLOJİ, ETOLOJİ, JEOLOJİ, LETARJİ, ÖNOLOJİ, SİNERJİ, TEOLOJİ, TRİLOJİ, ÜROLOJİ, ZOOLOJİ

6 Harfli Kelimeler

ALERJİ, ENERJİ

5 Harfli Kelimeler

ELEJİ

4 Harfli Kelimeler

BUJİ, REJİ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİYOMETEOROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim

ELEKTROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim

RADYOTEKNOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektro filmi çekme tekniği

ANESTEZİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Duyum yitimi bilimi

RADYOFİZYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Radyobiyoloji

MİKROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikropları konu alan bilim dalı

DİYALEKTOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Lehçe bilimi

HİDROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı

PARAPSİKOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama vb. olayları inceleyen ruh bilimi

ENDOKRİNOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İç salgı bilimi

PSİKOPATOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Akıl ve ruh sağlığını inceleyen bilim

RADYOBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] X ışınlarının canlı dokular üzerindeki etkisini inceleyen bilim, radyofizyoloji

KARAKTEROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı

NANOTEKNOLOJİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Maddenin atomik veya moleküler boyutta incelenerek yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılması

BAKTERİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim

FENOMENOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Görüngü bilimi

DİYABETOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Diyabet bilimi

PARAZİTOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Asalak bilimi

EPİDEMİOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Salgın hastalıkları inceleyen hekimlik dalı

FİTOPATOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü