Sonunda izm olan 236 kelime var. İZM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde izm olan kelimeler listesine ya da başında izm olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİZM, ANTİEMPERYALİZM, ANTROPOSANTRİZM, ENSTRÜMANTALİZM

14 Harfli Kelimeler

ANTİKAPİTALİZM, ANTROPOMORFİZM, ENDÜSTRİYALİZM, ENTELEKTÜALİZM, FONKSİYONALİZM, FUNDAMENTALİZM, KONSTRÜKTİVİZM, PARLAMENTARİZM, SANTİMANTALİZM

13 Harfli Kelimeler

EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİZM, İNDETERMİNİZM, İNDİVİDÜALİZM, İRRASYONALİZM, KONSEPTÜALİZM, POSTMODERNİZM, STRÜKTÜRALİZM, SÜRNATÜRALİZM

12 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİZM, ANTİSEMİTİZM, EMPRESYONİZM, HİGROTROPİZM, KARTEZYENİZM, KROMOTROPİZM, MERKANTİLİZM, NEOKLASİSİZM, NEOPLATONİZM, PERİPATETİZM, SOMNAMBULİZM, SPİRİTÜALİZM, SUBJEKTİVİZM, ŞİMİOTROPİZM, TOTALİTARİZM, TRANSFORMİZM, ÜNİVERSALİZM

11 Harfli Kelimeler

AGNOSTİSİZM, AMERİKANİZM, ANGLİKANİZM, ASTİGMATİZM, DETERMİNİZM, EGOSANTRİZM, EGZOMORFİZM, EMPERYALİZM, FOTOTAKTİZM, FOTOTROPİZM, İLLÜZYONİZM, İRREDANTİZM, JEOSANTRİZM, KLERİKALİZM, KOLEKTİVİZM, KOLONYALİZM, LEZBİYENİZM, MAKYAVELİZM, MATERYALİZM, METAMORFİZM, MUTASYONİZM, NASYONALİZM, OBJEKTİVİZM, ORYANTALİZM, PANİSLAMİZM, PANTURANİZM, PATERNALİZM, PRİMİTİVİZM, PROBABİLİZM, PSİKOLOJİZM, RASYONALİZM, REVİZYONİZM, SENDİKALİZM, SOSYOLOJİZM, SPONTANEİZM, VOLONTARİZM

10 Harfli Kelimeler

ANAKRONİZM, ANTAGONİZM, BRAHMANİZM, EVDEMONİZM, FEDERALİZM, FENOMENİZM, İMMORALİZM, İZOMORFİZM, JAKOBENİZM, KAPİTALİZM, KARİYERİZM, KONFORMİZM, LİBERALİZM, MİLİTARİZM, NATÜRALİZM, NOMİNALİZM, ONTOLOJİZM, OPORTÜNİZM, OTOEROTİZM, PANSLAVİZM, PANTÜRKİZM, PARALELİZM, PARALOJİZM, POZİTİVİZM, PRAGMATİZM, RADİKALİZM, RÖLATİVİZM, SANSÜALİZM, SEKÜLARİZM, SENKRETİZM, SOLİDARİZM, SÜRREALİZM, VEJETALİZM, VEJETARİZM

9 Harfli Kelimeler

AKTÜALİZM, AMORALİZM, BARBARİZM, BOLŞEVİZM, DALTONİZM, DESPOTİZM, DOGMATİZM, EKLEKTİZM, EKOLOJİZM, EKONOMİZM, FEODALİZM, FORMALİZM, GALVANİZM, HİLOZOİZM, KALVENİZM, KLASİSİZM, KRETENİZM, KRİTİSİZM, LENFATİZM, MANİHAİZM, MİSTİSİZM, MODERNİZM, MONARŞİZM, MONOTEİZM, NARKOTİZM, NARSİSİZM, NEOFAŞİZM, NEOLOJİZM, NEONAZİZM, OTOMATİZM, PARNASİZM, PLATONİZM, PLÜRALİZM, POLİTEİZM, ROMANTİZM, SEMBOLİZM, SEPTİSİZM, SOLİPSİZM, SOSYALİZM, VANDALİZM

8 Harfli Kelimeler

AKTİVİZM, ALKOLİZM, ALPİNİZM, AMPİRİZM, ANARŞİZM, ARYANİZM, ATLETİZM, DİNAMİZM, EGZOTİZM, ESTETİZM, FAKİRİZM, FANATİZM, FATALİZM, FEMİNİZM, FETİŞİZM, FİNALİZM, FÜTÜRİZM, HEDONİZM, HELENİZM, HİNDUİZM, HÜMANİZM, İDEALİZM, KEMALİZM, KOMÜNİZM, LENİNİZM, MARKSİZM, MAZOHİZM, MAZOŞİZM, MEKANİZM, MONADİZM, MORALİZM, NATİVİZM, NATÜRİZM, NEPOTİZM, NİHİLİZM, OKÜLTİZM, OPTİMİZM, PAGANİZM, PANTEİZM, PESİMİZM Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AFORİZM, ANİMİZM, ARKAİZM, ATAVİZM, DADAİZM, DÜALİZM, EGOTİZM, EROTİZM, FİDEİZM, LAİSİZM, LAMAİZM, ONANİZM, REALİZM, SNOBİZM, TROPİZM

6 Harfli Kelimeler

ATEİZM, BUDİZM, EGOİZM, FAŞİZM, GOŞİZM, KİNİZM, KÜBİZM, LİRİZM, MONİZM, NAZİZM, NÜDİZM, PÜRİZM, SADİZM, SİNİZM, SOFİZM, TAOİZM, TAŞİZM, TURİZM

5 Harfli Kelimeler

DEİZM, OTİZM, TEİZM


Kelime bulma makinesi

M Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İM, İZ, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTİEMPERYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti

ANTROPOSANTRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsaniçincilik

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

ENSTRÜMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Araççılık

SANTİMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu

ANTİKAPİTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kapitalizme karşı olma

ENDÜSTRİYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sanayicilik

ENTELEKTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anlıkçılık

FONKSİYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşlevcilik

PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

ANTROPOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan biçimcilik

KONSTRÜKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurmacılık

FUNDAMENTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dincilik

EKSPRESYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dışa vurumculuk

KONSEPTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kavramcılık

STRÜKTÜRALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapısalcılık

EKSİBİSYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Göstermecilik

İNDETERMİNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belirlenmezcilik

İNDİVİDÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireycilik

POSTMODERNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı
 2. Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü