İçinde izm olan 289 kelime var. İçerisinde İZM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında izm olan kelimeler listesine ya da Sonu izm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİZM, ANTİEMPERYALİZM, ANTROPOSANTRİZM, ENSTRÜMANTALİZM, İSPRİTİZMACILIK, MANYETİZMACILIK

14 Harfli Kelimeler

ANTİKAPİTALİZM, ANTROPOMORFİZM, ENDÜSTRİYALİZM, ENTELEKTÜALİZM, FONKSİYONALİZM, FUNDAMENTALİZM, KONSTRÜKTİVİZM, MİKROORGANİZMA, PARLAMENTARİZM, SANTİMANTALİZM

13 Harfli Kelimeler

EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİZM, İNDETERMİNİZM, İNDİVİDÜALİZM, İRRASYONALİZM, İZMARİTGİLLER, KONSEPTÜALİZM, POSTMODERNİZM, STRÜKTÜRALİZM, SÜRNATÜRALİZM

12 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİZM, ANTİSEMİTİZM, DENİZMAYMUNU, EMPRESYONİZM, HİGROTROPİZM, HİPNOTİZMACI, HİPNOTİZMALI, HİZMETKARLIK, İSPRİTİZMACI, KARTEZYENİZM, KİRİZMALAMAK, KROMOTROPİZM, MANYETİZMACI, MERKANTİLİZM, NEOKLASİSİZM, NEOPLATONİZM, PERİPATETİZM, SOMNAMBULİZM, SPİRİTÜALİZM, SUBJEKTİVİZM, ŞİMİOTROPİZM, TOTALİTARİZM, TRANSFORMİZM, ÜNİVERSALİZM

11 Harfli Kelimeler

AGNOSTİSİZM, AMERİKANİZM, ANGLİKANİZM, ANTAGONİZMA, ASTİGMATİZM, DETERMİNİZM, EGOSANTRİZM, EGZOMORFİZM, EMPERYALİZM, FOTOTAKTİZM, FOTOTROPİZM, HİZMETÇİLİK, İLLÜZYONİZM, İRREDANTİZM, JEOSANTRİZM, JEOTROPİZMA, KATABOLİZMA, KİRİZMALAMA, KLERİKALİZM, KOLEKTİVİZM, KOLONYALİZM, LEZBİYENİZM, MAKYAVELİZM, MATERYALİZM, METABOLİZMA, METAMORFİZM, MUTASYONİZM, NASYONALİZM, OBJEKTİVİZM, ORYANTALİZM, PANİSLAMİZM, PANTURANİZM, PATERNALİZM, PRİMİTİVİZM, PROBABİLİZM, PSİKOLOJİZM, RASYONALİZM, REVİZYONİZM, SENDİKALİZM, SOSYOLOJİZM Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ANABOLİZMA, ANAKRONİZM, ANTAGONİZM, BRAHMANİZM, ÇİZMECİLİK, EVDEMONİZM, FEDERALİZM, FENOMENİZM, HİPNOTİZMA, İMMORALİZM, İSPRİTİZMA, İZMİRLİLİK, İZOMORFİZM, JAKOBENİZM, KAPİTALİZM, KARİYERİZM, KARİZMATİK, KONFORMİZM, LİBERALİZM, MANYETİZMA, MİLİTARİZM, NATÜRALİZM, NOMİNALİZM, ONTOLOJİZM, OPORTÜNİZM, OTOEROTİZM, PANSLAVİZM, PANTÜRKİZM, PARALELİZM, PARALOJİZM, POZİTİVİZM, PRAGMATİZM, RADİKALİZM, RÖLATİVİZM, SANSÜALİZM, SEKÜLARİZM, SENKRETİZM, SOLİDARİZM, SÜRREALİZM, VEJETALİZM Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AKTÜALİZM, AMORALİZM, ANEVRİZMA, BARBARİZM, BOLŞEVİZM, DALTONİZM, DESPOTİZM, DOGMATİZM, EKLEKTİZM, EKOLOJİZM, EKONOMİZM, FEODALİZM, FORMALİZM, GALVANİZM, HİLOZOİZM, HİZMETKAR, HÜMANİZMA, KALVENİZM, KLASİSİZM, KRETENİZM, KRİTİSİZM, LAFORİZMA, LENFATİZM, MANİHAİZM, MEKANİZMA, MİSTİSİZM, MODERNİZM, MONARŞİZM, MONOTEİZM, NARKOTİZM, NARSİSİZM, NEOFAŞİZM, NEOLOJİZM, NEONAZİZM, ORGANİZMA, OTOMATİZM, PARNASİZM, PLATONİZM, PLÜRALİZM, POLİTEİZM Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AFORİZMA, AKTİVİZM, ALKOLİZM, ALPİNİZM, AMPİRİZM, ANARŞİZM, ARYANİZM, ATLETİZM, DİNAMİZM, EGZOTİZM, ESTETİZM, FAKİRİZM, FANATİZM, FATALİZM, FEMİNİZM, FETİŞİZM, FİNALİZM, FÜTÜRİZM, HEDONİZM, HELENİZM, HİNDUİZM, HİZMETÇİ, HİZMETLİ, HÜMANİZM, İDEALİZM, İZMİHLAL, KEMALİZM, KİLİZMAN, KOMÜNİZM, LENİNİZM, MARKSİZM, MAZOHİZM, MAZOŞİZM, MEKANİZM, MONADİZM, MORALİZM, NATİVİZM, NATÜRİZM, NEPOTİZM, NİHİLİZM Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AFORİZM, ANİMİZM, ARKAİZM, ATAVİZM, ÇİZMECİ, ÇİZMELİ, DADAİZM, DÜALİZM, EGOTİZM, EROTİZM, FİDEİZM, İZMARİT, İZMİRLİ, KARİZMA, KİRİZMA, LAİSİZM, LAMAİZM, ONANİZM, REALİZM, SNOBİZM, TROPİZM

6 Harfli Kelimeler

ATEİZM, BİZMUT, BUDİZM, ÇİZMEK, DİZMEK, DİZMEN, EGOİZM, FAŞİZM, GOŞİZM, HİZMET, KİNİZM, KÜBİZM, LİRİZM, MONİZM, NAZİZM, NÜDİZM, PRİZMA, PÜRİZM, SADİZM, SİNİZM, SOFİZM, TAOİZM, TAŞİZM, TURİZM

5 Harfli Kelimeler

ÇİZME, DEİZM, DİZME, İZMİR, OTİZM, TEİZM


Kelime bulma makinesi

M Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İM, İZ, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ENSTRÜMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Araççılık

ANTROPOSANTRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsaniçincilik

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

İSPRİTİZMACILIK

 1. [isim] İspritizmacının işi

ANTİEMPERYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti

MANYETİZMACILIK

 1. [isim] Manyetizmacının yaptığı iş

ANTİKAPİTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kapitalizme karşı olma

ENTELEKTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anlıkçılık

PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

MİKROORGANİZMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroskopla görülebilen organizma

FUNDAMENTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dincilik

FONKSİYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşlevcilik

SANTİMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu

ANTROPOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan biçimcilik

ENDÜSTRİYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sanayicilik

KONSTRÜKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurmacılık

EKSPRESYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dışa vurumculuk

İNDETERMİNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belirlenmezcilik

İZMARİTGİLLER

 1. [isim] Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası

İNDİVİDÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireycilik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü