Sonunda im olan 7 harfli 56 kelime var. İM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde im olan kelimeler listesine ya da başında im olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

M İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İM, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖZÇEKİM
...
ÇEVİRİM

 1. [isim] Çevirme işi
 2. Sinema filmi elde etmek üzere alıcının çalıştırılması, duyar katın üzerinde gizli görüntülerin belirmesi

DİLİNİM

 1. [isim] Dilinme

MÜDAVİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
  • "Her kanepenin önünde ayrı ayrı durarak parkta müdavimleri selamlarlar." (Reşat Nuri Güntekin)

EVİRTİM

 1. [isim] Evirtme işi, akis
  • "Aynaların eşya görüntülerini ters göstermesi bir evirtimdir."

DENEYİM

 1. [isim] Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği ilgilerin tamamı, tecrübe

EFENDİM

 1. [ünlem] Bir sesleniş karşısında "buradayım" anlamında kullanılan bir söz
  • "Hasan! -Efendim!"
 2. Anlaşılmayan bir sözü tekrarlatmak için söylenen bir söz
  • "Ne, ne, ne, ne dediniz efendim!"
 3. Karşı çıkma, paylama cümlesini pekiştirmek için söylenen bir söz
  • "Olur mu, efendim! Bu ne sorumsuzluktur, bu ne hafifliktir böyle?" (Zeyyat Selimoğlu)

AKRONİM

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kısma ad

TÜKETİM

 1. [isim] Tüketme işi
 2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı

MUKAVİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dayanıklı, güçlü, dirençli
 2. Karşı koyan, başkaldıran

ÖĞRENİM

 1. [isim] Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil
  • "Öğrenimini bitirmeye bir yıl kala Türkiye'deki büyük fabrika sahiplerinden çağrılar alıyormuş." (Melih Cevdet Anday)

ÖĞRETİM

 1. [isim] Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
  • "Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi

GÜZELİM

 1. değer verilen, sevilen
  • "Güzel kız. Güzel çiçek."
  • "Yalının en güzel odası bizimdi."
  • "Güzel ne güzel olmuşsun / Görülmeyi görülmeyi." (Karacaoğlan)
  • "Yüzüne bakmazmış o güzelim ağır eşyanın." (Peyami Safa)
 2. [ünlem] sevecen bir biçimde söylenen bir seslenme sözü
  • "Güzel şey canım, milletvekili olmak!" (Çetin Altan)

GEÇİNİM

 1. [isim] Geçinme işi

GEÇİŞİM

 1. [isim] Geçişme işi, geçişme, tedahül
 2. Belirli bir işi yapma yeterliliğinin ilişkili veya bağlantılı başka bir işi yapma sonucunda artması, intikal

EYTİŞİM

 1. [isim] Diyalektik

GELİŞİM

 1. [isim] Gelişme işi
 2. Serpilip büyüme
 3. İlerleme, inkişaf, tekâmül
 4. Aksiyon

İZLENİM

 1. [isim] Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj
  • "İlk izlenim olarak bana pek zeki görünmedi." (Çetin Altan)
  • "Görevlilerin edalı ve dıbır dıbır yürüyüşleri bir geçit töreni izlenimini verir." (Salâh Birsel)
 2. Uyaranların, duyu organları ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri veya belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş bütün etkisi, intiba

YÖNETİM

 1. [isim] Yönetme işi, çekip çevirme, idare
  • "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."
 2. Dümen

BİREŞİM

 1. [isim] Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
 2. Bu biçimde oluşan bütün
 3. Sentez

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü