Sonunda im olan 6 harfli 35 kelime var. İM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde im olan kelimeler listesine ya da başında im olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

M İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İM, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TAKDİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
  • "İlk karşılık olarak şunu takdim edeyim." (Refik Halit Karay)
 2. Tanıtma, tanıştırma
  • "... nihayet Mehmet Akif Bey'e de takdim edildim." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Seni bu gece bizim eski diplomatımıza takdim edeceğim." (Ömer Seyfettin)
 3. Öne alma, önceye alma

MÜKRİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İkramcı

ERİŞİM

 1. [isim] Erişme işi
 2. Belli iki yer arasında gidip gelebilme, ulaşım, muvasala
  • "İki köy arasında erişim kesildi."

TEFHİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlatma, bildirme
  • "Hâkim, kararını tefhim etti."

MUZLİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Karanlık
 2. Gizli, belirsiz

TANZİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıraya koyma, sıralama
 2. Düzeltme, düzenleme, düzen verme, yoluna koyma
  • "Beş on dakikada tanzim olunan ateş yağmurundan daha ulvi bir manzara..." (Aka Gündüz)
  • "Memlekete su getirmek, elektrik yapmak için müthiş projeler tanzim ediyor." (Sait Faik Abasıyanık)

TASMİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tasımlama

EĞİLİM

 1. [isim] Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
  • "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır." (Nurullah ataç)
 2. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri

ÜRETİM

 1. [isim] Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı

TAKVİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
 2. Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya defter
  • "Takvimi iki gündür koparmadım." (Atilla İlhan)
 3. Yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren program

TERSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resmini yapma
  • "Bu, resimde eşyayı hendese şekilleriyle tezlendirerek tersim etmek değil midir?" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

İLİŞİM

 1. [isim] İletişimi sağlayan dizgenin, teknik ağın birliği, link (II)

EMİLİM
...
ANONİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Adı sanı bilinmeyen
  • "Ah bir anonim olmak, kalabalık içine karışıp kaybolmak tadına kavuşabilseydik." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Çok ortaklı
 3. Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen (eser)

DEVRİM

 1. [isim] Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik
 2. İhtilal
  • "Fransız devrimi."
 3. İnkılap
 4. Çevrilme, katlanma, bükülme

İLETİM

 1. [isim] İletme işi
 2. İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi
 3. Isı yayımı

TAHKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
 2. Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi

AZİZİM
...
İŞİTİM

 1. [isim] İşitme duyusu, işitme yetisi

SANTİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı ülkelerde kullanılan para biriminin yüzde birine eşit olan küçük para birimi
 2. Santimetre

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü