Başında iki olan 49 kelime var. İki ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde iki olan kelimeler listesine ya da sonu iki ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında iki bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İKİRCİKLENMEK

12 Harfli Kelimeler

İKİRCİKLENME

11 Harfli Kelimeler

İKİBUÇUKLUK, İKİNDİÜZERİ, İKİYÜZLÜLÜK

10 Harfli Kelimeler

İKİNDİÜSTÜ, İKİRCİKLİK, İKİRCİMLİK

9 Harfli Kelimeler

İKİLEMSİZ, İKİLENMEK, İKİLEŞMEK, İKİLETMEK, İKİNCİLİK, İKİNDİYİN, İKİRCİKLİ, İKİRCİMLİ, İKİZKENAR, İKİZLEŞME, İKİZLİLİK

8 Harfli Kelimeler

İKİCİLİK, İKİÇİFTE, İKİLEMEK, İKİLEMLİ, İKİLENME, İKİLEŞİK, İKİLEŞİM, İKİLEŞME, İKİLETME, İKİTELLİ, İKİYÜZLÜ, İKİZDERE

7 Harfli Kelimeler

İKİLEME, İKİNCİL, İKİRCİK, İKİRCİL, İKİRCİM, İKİZLER

6 Harfli Kelimeler

İKİLEM, İKİLİK, İKİNCİ, İKİNDİ, İKİŞER, İKİTEK, İKİZCE, İKİZLİ

5 Harfli Kelimeler

İKİCİ, İKİLİ

4 Harfli Kelimeler

İKİZ

3 Harfli Kelimeler

İKİ


Kelime bulma makinesi

K İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

İKİ

2 Harfli Kelimeler

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İKİRCİKLENMEK

 1. [nsz] İşkillenmek, kuşkulanmak
 2. Kararsız olmak

İKİRCİKLENME

 1. [isim] İkirciklenmek işi

İKİYÜZLÜLÜK

 1. [isim] İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, mürailik
  • "Mademki ... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu?" (Haldun Taner)

İKİNDİÜZERİ

 1. [zarf] İkindiüstü

İKİBUÇUKLUK

 1. [isim] Top toplayıcı

İKİRCİKLİK

 1. [isim] İkircikli olma durumu, tereddüt

İKİNDİÜSTÜ

 1. İkindiye doğru, ikindiüzeri

İKİRCİMLİK

 1. [isim] İkirciklik

İKİRCİMLİ

 1. [sıfat] İkircikli

İKİLEŞMEK

 1. [nsz] Sayısı ikiye çıkmak
  • "Başı ikiye ayırırlardı, bu sefer de baş ikileşirdi." (Tarık Buğra)

İKİNDİYİN

 1. [zarf] İkindi vaktinde

İKİZKENAR

 1. [sıfat] İki kenarı eşit olan

İKİLENMEK

 1. [nsz] İkileme işi yapılmak

İKİZLEŞME

 1. [isim] İkiz duruma gelme
 2. İki diş arasındaki bütün dokuların bitişmesiyle oluşan diş anomalisi
 3. Ünsüz ikizleşmesi

İKİRCİKLİ

 1. [sıfat] İşkilli
 2. Kararsız, mütereddit
  • "Canı sıkılan, görevi gereği de bir türlü tam uykuya geçemeyen sürücü yardımcısı, ikircikli bakıyor." (Adalet Ağaoğlu)

İKİNCİLİK

 1. [isim] İkinci olma durumu veya derecesi

İKİLETMEK

 1. [-i] İkileme işini yaptırmak

İKİLEMSİZ

 1. [sıfat] İkilemi olmayan

İKİZLİLİK

 1. [isim] İkizli olma durumu

İKİTELLİ

 1. [isim] İki teli olan saz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü