İçinde zem olan 43 kelime var. İçerisinde ZEM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında zem olan kelimeler listesine ya da Sonu zem ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

BENZEMEKLİK, BENZEMEZLİK, BEZEMECİLİK, GİZEMSELLİK

10 Harfli Kelimeler

GİZEMCİLİK, ZEMBEREKÇİ, ZEMBEREKLİ

9 Harfli Kelimeler

ZEMMETMEK

8 Harfli Kelimeler

BENZEMEK, BENZEMEZ, BEZEMECİ, BEZEMELİ, DİZEMSİZ, GİZEMSEL, GİZEMSİZ, HEMZEMİN, ZEMBEREK, ZEMİNLİK, ZEMMETME

7 Harfli Kelimeler

AMFİZEM, BENZEME, BEZEMEK, DİZEMLİ, DÜZEMEK, GİZEMCİ, GİZEMLİ, GÖZEMEK, MALZEME, ZEMHERİ, ZEMİNLİ

6 Harfli Kelimeler

BEZEME, DÜZEME, GÖZEME, ÖZEMEK, ZEMBİL, ZEMZEM

5 Harfli Kelimeler

DİZEM, DÜZEM, ELZEM, GİZEM, ÖZEME, ZEMİN

3 Harfli Kelimeler

ZEM


Kelime bulma makinesi

E M Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ZEM

2 Harfli Kelimeler

EM, ME, ZE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BENZEMEKLİK

 1. [isim] Benzer olma durumu
  • "Bir şeye benzemekliğim için usta bir kalem kırk yerinden tashih etmeli." (Refik Halit Karay)

BEZEMECİLİK

 1. [isim] Bezemecinin yaptığı iş

BENZEMEZLİK

 1. [isim] Benzemez olma durumu
  • "Çöl ortasında bile, gece gündüz benzemezliği yaşanıyor." (Aydın Boysan)

GİZEMSELLİK

 1. [isim] Gizemsel olma durumu

ZEMBEREKLİ

 1. [sıfat] Zembereği olan
  • "Zemberekli saat."

GİZEMCİLİK

 1. [isim] Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm

ZEMBEREKÇİ

 1. [isim] Yeniçerilerin zemberek kullananı

ZEMMETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Yermek, kınamak, kötülemek, çekiştirmek

DİZEMSİZ

 1. [sıfat] Dizemi olmayan, tartımsız, ritimsiz

BENZEMEZ

 1. [isim] İskambil, okey oyunlarında farklı kâğıtların veya taşların bir araya gelmesi

BEZEMECİ

 1. [isim] Bezeme yapan oymacı veya nakkaş

BEZEMELİ

 1. [sıfat] Süslü, dekoratif

ZEMBEREK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren bölüm, yay
  • "Halim zemberek gibi boşanıyor, sağa bir omuz, sola bir omuz, kalabalığı yarıp Korkut'un karşısına dikiliyor." (Atilla İlhan)
  • "Gayri zemberek kuruldu. Söz kâr etmez bunlara..." (Haldun Taner)
 2. Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği
 3. Hayvan sırtında taşınabilen küçük top
 4. Çelik veya pirinçten yapılmış ok

GİZEMSİZ

 1. [sıfat] Gizemi olmayan

BENZEMEK

 1. [-e] İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak
  • "Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 2. Sanısını uyandırmak, gibi görünmek
  • "Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış." (Memduh Şevket Esendal)

ZEMİNLİK

 1. [isim] Yer altı barınağı

ZEMMETME

 1. [isim] Zemmetmek işi veya durumu

HEMZEMİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Aynı düzeyde olan

GİZEMSEL

 1. [sıfat] Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
  • "Bunlar tabuları, dinsel yasakları ve buyrukları içeren gizemsel inanç kurumlarıdır." (Melih Cevdet Anday)

ZEMİNLİ

 1. [sıfat] Zemini olan
  • "Kerpiç duvarlı, toprak zeminli olan bu yere Toprak Palas derlerdi." (Aka Gündüz)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü