İçinde yak olan 4 harfli 4 kelime var. İçerisinde YAK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yak olan kelimeler listesine ya da Sonu yak ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A K Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KAY, YAK

2 Harfli Kelimeler

AK, AY, YA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

UYAK

 1. [isim] Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren heceler veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye

YAKA

 1. [isim] Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
  • "Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sonra eşyaya bir zarar gelecek olursa Gülsüm'ün yakasına yapışıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bereket versin hekimler sıkı bastılar, yengem de yakana çöktü de seni biraz hizaya getirdiler." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Kendimi unutturup kaybettirmeye çalıştığım burada da Başkan, yakamı bırakmadı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası
 3. Kıyı, kenar, taraf
  • "Sokağın karşı yakasına geçtiler." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Eğik yerey
 5. Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha
 6. Semt
  • "Hele bir işimizi bitirip karşı yakaya geçelim de onu sonra düşünürüz." (Aka Gündüz)
 7. Sahil
 8. Yelkenlerin kenar ve köşeleri

AYAK

 1. [isim] Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
  • "Kalabalıktan en hoşlanan insan vagona ayak attı mı derhâl bir inziva hastalığına tutulur." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Arkasını dönerek sandalyesini muavinin tarafına çevirdi ve ayak ayak üstüne attı." (Peyami Safa)
  • "Amerikan astronotu aya ayak basacağı günkü gazetelerde odalar seçimi havadisleri vardı." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Tevfik'in kızı, kendi evladı gibi büyüttüğüm çocuk, konağa ayak basmıyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bacak
  • "Köy evinin içine ayak basar basmaz, elbette bir saman ve hafif tezek kokusu duyulur." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bu kazaklar ayağa düştü."
  • "Kısmet ayağına geldi."
  • "Ayağını denk al yavrum, ateşle oyun olmaz diye öğüt verdi." (Haldun Taner)
 3. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri
  • "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."
  • "Âdettir, genç kızlar girdikleri ailenin terbiyesine, gidişine ayak uydururlar." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Vücudun belden aşağı bölümü
  • "Ayağına bir pantolon çekti."
  • "Bu gece büyük hanımın kerem ve ihsan damarları ayağa kalkmıştı; köylüler mutlaka yemek yiyeceklerdi." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi
  • "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."
  • "Bütün kahve halkı ayağa kalkıyor." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 6. Basamak
 7. Fut
 8. Futun küpü alınarak hesaplanan değer
 9. Aşağı düzeyde, sıradan, bayağı
  • "Ayak takımı."
 10. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste
 11. Yarım arşın veya 30,5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem
 12. Göl ayağı
 13. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler
 14. Halk edebiyatında uyak
  • "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler." (Salâh Birsel)
 15. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta
  • "Dikme ayağı."
 16. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri
 17. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu

YAKI

 1. [isim] Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lapa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
  • "Hardal yakısı."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü