İçinde um olan 5 harfli 83 kelime var. İçerisinde UM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında um olan kelimeler listesine ya da Sonu um ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HUMMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ateşli hastalık
 2. Sıtma nöbeti
  • "Ateşsiz bir humma her tarafımı yakıyor, soğuk soğuk terliyordum." (Ömer Seyfettin)

MALUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bilinen, belli
  • "Ona da malum oldu haber / Koşup geldi odama." (Behçet Necatigil)
  • "Bana gücenmeyiniz hanımefendi, malum ya, elçiye zeval yoktur." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Herkesçe bilinen ancak dile getirilmeyen
  • "Malum kişi. Malum çevre."
 3. [isim] Bilinen konu, iş vb
 4. [zarf] Bilindiği üzere, bilindiği gibi, kuşkusuz
 5. [isim] Etken
 6. Bilinen

RÜSUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vergiler

OKUMA

 1. [isim] Okumak işi, kıraat
  • "Okuması vardı, yazması azdı." (Burhan Felek)

UKNUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hipostaz

BOZUM

 1. [isim] Bozulma işi, utangaçlık, mahcupluk

KETUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ağzı sıkı
  • "Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez." (Atilla İlhan)
  • "Sefirlerin az konuşması, ketum olması şarttır derler ya, laf!" (Haldun Taner)

KUMUÇ

 1. [isim] Sivrisineğe benzer çok küçük bir tür sinek
 2. İçine et veya peynir konarak yapılan bir çeşit sigara böreği

BOĞUM

 1. [isim] Boğulmuş, sıkılmış yer
  • "Sağ elinin şehadet parmağının ilk boğumuyla tetiği çekti." (Ömer Seyfettin)
 2. Parmak, kamış, saz vb. bitkilerin şişkince bölümü
 3. İnce damarların veya sinirlerin yumak gibi toplandığı yer
  • "Lenf boğumları. Sinir boğumları."

KUMUK
...
OCUMA

 1. [isim] Ocumak işi

MASUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Suçsuz, günahsız
  • "Tetkiklerinizde elbette birçok masum mücrimlerle karşılaşmışsınızdır." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Temiz, saf
  • "Hem, bizim çocuklarımız gözü kapalı, masum çocuklar..." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. [isim] Küçük çocuk
  • "Dört tane masumu var."

ÇORUM
...
MUMYA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Birtakım özel ilaçlar kullanılarak bozulmayacak duruma getirilmiş olan ve kazılarla ortaya çıkarılan ceset
 2. Çok zayıf kimse

UMMAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Okyanus

DURUM

 1. [isim] Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
  • "Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Duruş biçimi, konum
 3. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri
 4. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl
  • "Yalın durum. Belirtme durumu. Kalma durumu."

FİLUM

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Canlıların bölümlenmesinde, dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik

YUTUM

 1. [isim] Yutma işi

UMUMİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Genel

OLÇUM

 1. [isim] Hekimlik taslayan kimse
 2. Kendini becerikli, usta gösteren kimse
 3. Eli işe yatkın, becerikli kimse

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü