İçinde tu olan 5 harfli 67 kelime var. İçerisinde TU bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tu olan kelimeler listesine ya da Sonu tu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

T U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

TU, UT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

LOTUS

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad

TUTAÇ

 1. [isim] Laboratuvar maşası
 2. Tutacak

TUYUĞ

 1. [isim] Mâni (II) biçiminde aruzla yazılmış manzume

YONTU

 1. [isim] Heykel

TURAN
...
TUNUS
...
KUTUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Daire ve kürede çap
 2. Köşegen

ÇOTUK

 1. [isim] Dışarıda kalmış ağaç kökü
 2. Kesilen ağacın topraktan yukarıda kalan bölümü
 3. Asma kütüğü, tevek

TUTYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çinko
 2. Sürme

KETUM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ağzı sıkı
  • "Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez." (Atilla İlhan)
  • "Sefirlerin az konuşması, ketum olması şarttır derler ya, laf!" (Haldun Taner)

TUTKU

 1. [isim] İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
 2. Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç

TUZLA

 1. [isim] Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
 2. Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler
 3. Tuzlak

TURFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Az bulunur, eski, nadir
  • "Turfa oldu artık eski felsefe." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Değersiz, değeri düşük
  • "Şehirli dediği bu turfa kalabalığı küçümsediğini her hâliyle belli ederdi." (Haldun Taner)

TUTAM

 1. [sıfat] Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan
  • "Öksüzün cebindeki son tutam tütünü sardılar, sıra ile üçer nefes çektiler." (Refik Halit Karay)

TURNE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bulunduğu yerden başka yerlere gösteri yapmak amacıyla giden tiyatro veya müzik sanatçılarının gezisi
  • "O günlerde Anadolu'ya turneye çıkmak üzere hazırlanıyorduk." (Sait Faik Abasıyanık)

TORTU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Çökelti
  • "Perver'in getirdiği su içinde fazla tortu görerek bardağı rıhtımın taşına attı."
 2. Bir şeyin bayağı, işe yaramaz duruma gelmiş olanı
  • "Babam isyanla bulanmış ruhunun bütün tortularını bana bırakıp gitmiştir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Bir topluluğun soysuzlaşmış üyeleri
 4. Kalıntı
  • "Baş ağrısı ile kalkmanız da olası. Her eğlencenin o kadar tortusu olacak artık." (Haldun Taner)

TUZLU

 1. [sıfat] Tuzu olan
  • "Dudaklarımda Boğaz havasının tuzlu lezzetiyle uyandım." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Bu eğlenti bize biraz tuzluya mal oldu." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "... kendisine tuzluya patlamıştı." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. Yapılışında tuz bulunan, tuzu çok olan
  • "Bu yemek tuzlu olmuş."
 3. Çok pahalı

NUTUK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söz, konuşma
  • "Onun nutkundan sonra bu meselenin artık münakaşa edilmemesi, bitmesi lazımdı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Kıyıda dalgalara nutuk çekip kekemeliğini düzeltmeye çalışıyor." (Haldun Taner)
  • "Kapıdan içeri bir adım attıktan sonra durdu, nutuk verir gibi elini sallayarak..." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Fakat işte onu karşısında görünce nutku tutulmuş." (Haldun Taner)
 2. Söylev
  • "Atatürk'ün onuncu yıl nutku."

SÜTUN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
  • "Terasın mermer sütunlarından birine dayanmış, sessiz sedasız bana baktığını görüyorum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Sanat dergilerinden biri bir ara, genç şairlere sütunlarını açmıştı." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Gazete, dergi, kitap vb. yazılı şeylerde, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri, kolon
  • "Böyle misaller sayıp dökmek gerekse satırlar değil, sütunlar dolar." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 3. Alt alta sıralanmış şeyler dizisi
  • "Rakam sütunu."
 4. Oldukça yükseğe çıkan ve silindire benzeyen şey
  • "Alev sütunu. Su sütunu."
 5. Bir tablo veya grafikte düşey durumdaki yüzey

NATUK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü