İçinde tif olan 138 kelime var. İçerisinde TİF bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tif olan kelimeler listesine ya da Sonu tif ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

AKTİFLEŞEBİLMEK, ALAMETİFARİKALI, ALTERNATİFLİLİK, KOOPERATİFÇİLİK, KOOPERATİFLEŞME, LATİFUNDİACILIK

14 Harfli Kelimeler

AKTİFLEŞEBİLME, AKTİFLEŞTİRMEK, ELEKTRONEGATİF, ELEKTROPOZİTİF, İSTİFSARIHATIR, KOLEKTİFLEŞMEK

13 Harfli Kelimeler

AKTİFLEŞTİRME, ALAMETİFARİKA, ALTERNATİFSİZ, KOLEKTİFLEŞME, RADYOAKTİFLİK, SERTİFİKASYON

12 Harfli Kelimeler

ALTERNATİFLİ, KONFEDERATİF, KOOPERATİFÇİ, LOKOMOTİFSİZ, NONFİGÜRATİF, SERTİFİKASIZ, SUBJEKTİFLİK, TELEOBJEKTİF, TİFTİKLENMEK

11 Harfli Kelimeler

AKTİFLEŞMEK, BİLİSTİFADE, DEDEKTİFLİK, DİYAPOZİTİF, İSTİFLENMEK, LATİFECİLİK, LOKOMOTİFLİ, OBJEKTİFLİK, PREZERVATİF, SERTİFİKALI, TİFTİKLENME

10 Harfli Kelimeler

AKTİFLEŞME, ALTERNATİF, CİNSİLATİF, DESKRİPTİF, İLTİFATKAR, İNİSİYATİF, İNTERAKTİF, İSTİFANAME, İSTİFÇİLİK, İSTİFLEMEK, İSTİFLENİŞ, İSTİFLENME, İSTİFLEYİŞ, KANTİTATİF, KOMPETİTİF, KOOPERATİF, KORPORATİF, LATİFUNDİA, PERSPEKTİF, POZİTİFLİK, RADYOAKTİF, SPEKÜLATİF

9 Harfli Kelimeler

AKREDİTİF, DEKORATİF, FEDERATİF, FİGÜRATİF, İLTİFATLI, İSTİFLEME, İTTİFAKLA, KALİTATİF, KÜMÜLATİF, LAYTMOTİF, LOKOMOTİF, NOMİNATİF, PANDANTİF, PEJORATİF, ROTATİFÇİ, SERTİFİKA, SUBJEKTİF

8 Harfli Kelimeler

AKTİFLİK, AKUZATİF, ANTİFRİZ, APERİTİF, DEDEKTİF, DİREKTİF, FAKTİTİF, İNOVATİF, İNTİFADA, İSTİFADE, İSTİFHAM, İSTİFSAR, KOGNİTİF, KOLEKTİF, LATİFECİ, LATİFLİK, MOTİFSİZ, NORMATİF, OBJEKTİF, PALYATİF, PORTATİF, PRİMİTİF

7 Harfli Kelimeler

ABLATİF, EFEKTİF, GENİTİF, İHTİFAL, İLTİFAT, İRTİFAK, İSTİFÇİ, İSTİFRA, İTTİFAK, KREATİF, LATİFÇE, LOKATİF, MOTİFLİ, NEGATİF, POZİTİF, PÖTİFUR, REAKTİF, ROTATİF, RÖLATİF, SİKATİF, SPORTİF, TİFDRUK

6 Harfli Kelimeler

FİKTİF, İKTİFA, İNTİFA, İRTİFA, İSTİFA, LATİFE, TALTİF, TİFTİK, TİFLİS

5 Harfli Kelimeler

AKTİF, DATİF, HATİF, İSTİF, LATİF, MOTİF, TİFÜS

4 Harfli Kelimeler

TİFO


Kelime bulma makinesi

F T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

FİT

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KOOPERATİFLEŞME

 1. [isim] Kooperatifleşmek işi

ALAMETİFARİKALI

 1. [sıfat] Alametifarikası olan
  • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." (Refik Halit Karay)

ALTERNATİFLİLİK

 1. [isim] Alternatifli olma durumu

KOOPERATİFÇİLİK

 1. [isim] Kooperatif kurma ve işletme işi

AKTİFLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Aktif duruma gelme imkânı veya olasılığı bulunmak

LATİFUNDİACILIK

 1. [isim] Latifundia sistemi ile geniş tarım alanlarını işletme yöntemi veya biçimi

ELEKTROPOZİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

ELEKTRONEGATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

AKTİFLEŞTİRMEK

 1. [-i] Aktifleşmesini sağlamak, aktif duruma getirmek

KOLEKTİFLEŞMEK

 1. [nsz] Kolektif duruma gelmek

İSTİFSARIHATIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hâl hatır sorma

AKTİFLEŞEBİLME

 1. [isim] Aktifleşebilmek işi

ALAMETİFARİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik
  • "Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alametifarikası." (Haldun Taner)

KOLEKTİFLEŞME

 1. [isim] Kolektifleştirmek işi

RADYOAKTİFLİK

 1. [isim] Radyoaktif olma durumu

ALTERNATİFSİZ

 1. [sıfat] Alternatifi olmayan

SERTİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tasdik etme, tasdik

AKTİFLEŞTİRME

 1. [isim] Aktifleştirmek işi

TİFTİKLENMEK

 1. [nsz] Kumaşın telleri birbirinden ayrılmak, kabarmak, tiftik tiftik olmak

SERTİFİKASIZ

 1. [sıfat] Sertifikası olmayan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü