İçinde tal olan 8 harfli 34 kelime var. İçerisinde TAL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tal olan kelimeler listesine ya da Sonu tal ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ALT, TAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AT, LA, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ŞAMATALI

 1. [sıfat] Gürültülü, patırtılı
  • "Ben kendim, ırk ve din ayrılığına bakmadan bu şamatalı politika dünyasında daima insanların birliğine inanıyordum." (Halide Edip Adıvar)

TALİHSİZ

 1. [sıfat] Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız (kimse)
  • "Alın yazısı bu masum ve talihsizi idama mahkûm etmişti." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BALTALIK

 1. [isim] Sık sık kesimi yapılan orman
 2. Bir köyün odun gereksinimini sağlamasına izin verilen koruluk veya orman bölgesi

AVANTALI

 1. [sıfat] Kazançlı, yararlı

VASITALI

 1. [sıfat] Araçlı
 2. Dolaylı
  • "Vasıtalı vergi."

APTALLIK

 1. [isim] Aptal olma durumu
  • "Sen bombayı masanın örtüsü altına koyduğuna aptallık etmişsin." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Aptalca iş
  • "Bu hikâye akıl almaz bir aptallıktan başka bir şey değildi." (Tarık Buğra)

KARTALLI

 1. [sıfat] Üzerinde kartal resmi bulunan
  • "Kartallı bayrak."

FATALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Yazgıcı

ORYANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Doğu medeniyeti ile ilgili, Doğu medeniyetini hatırlatan
 2. [isim] Genellikle Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı dans
 3. [isim] Bu dansı yapan kadın

FATALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alın yazısı, yazgı, kader
 2. Uğursuzluk

FAÇETALI

 1. [sıfat] Üzerinde façetaları bulunan
  • "Binbir façetalı bir elmas, her façetada ayrı bir pırıltı." (Cemil Meriç)

NOTALAMA

 1. [isim] Notalamak işi
 2. Seslerin ve icranın işaretleri olarak belirlenen şekiller bütünü

HAYTALIK

 1. [isim] Hayta olma durumu, serserilik, başıboşluk, külhanbeylik, kabadayılık
  • "Eski usluluğum, eski nazlılığım yavaş yavaş sinsi bir haytalığa dönmeye başlayacaktır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Ne kadar haytalık edebilirseniz gruptaki itibarınız o kadar artardı." (Refik Erduran)

HASTALIK

 1. [isim] Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı
  • "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım." (Haldun Taner)
 2. Ruh sağlığının bozulması durumu
 3. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk
  • "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."
 4. Aşırı düşkünlük, tutku
  • "Temizlik hastalığı."

METALOİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Metalsi

OTALAMAK

 1. [-i] Zehirlemek, ağılamak
 2. Otamak

RABITALI

 1. [sıfat] Düzgün, düzenli
  • "Acaba Gecik'te rabıtalı bir ev bulmak kabil mi?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Sözünü bilen, tutarlı, ağırbaşlı
  • "Gönül isterdi ki herkes akıllı ve rabıtalı olsun." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Bağlantılı

MALTALIK

 1. [isim] Malta taşı ile kaplı sofa, avlu
  • "Bu üç kadın loşça bir maltalığa girdiler" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

FATALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yazgıcılık

ÇATALLIK

 1. [isim] Çatal konulan yer

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü