İçinde tal olan 6 harfli 24 kelime var. İçerisinde TAL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tal olan kelimeler listesine ya da Sonu tal ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ALT, TAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AT, LA, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PORTAL

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Ana kapı
 2. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası

HANTAL

 1. [sıfat] Kocaman, iri, kaba
  • "Epey iri ve hantal bir vücudu vardı." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 2. İşi, davranışları kaba ve yavaş
  • "Suat onun yanında kendini iri yarı ve hantal hissetti, bırakıp kaçası geldi." (Atilla İlhan)

ATALIK

 1. [isim] Ataya yakışır davranış, babalık

POTALI

 1. [sıfat] Potası olan

TALİKA

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası

İTALİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eğik yazı

ORTALI

 1. [sıfat] Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden oluşan
  • "Beş ortalı defter."

BATTAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] En ve boyca alışılmış olandan büyük
  • "Barınılmaz hâle gelen bazı odalar battal edilmiş, yıkılma tehlikesi gösteren tahtaboşların kapısına kalaslar çivilenmişti." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. İşe yaramaz, kullanılmaz
  • "Orada sahile çekilmiş bir battal balıkçı kayığı yan yatmış." (Refik Halit Karay)

PASTAL

 1. [isim] Tütün yaprağı dizisi

TALKIN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Telkin
 2. Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin

TALTİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İyilik ederek gönül alma
  • "Bundan dolayı beni taltif etmeniz lazım gelirdi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Birini nişan, madalya, aylık artırma vb. şeylerle ödüllendirme

HATALI

 1. [sıfat] Hatası olan, yanlışlığı bulunan
  • "Hatalı yazı. Hatalı davranış."

LATALI

 1. [sıfat] Latası olan

KARTAL

 1. [isim] Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
  • "Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu." (Necati Cumalı)

TALEBE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğrenci

POSTAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle askerlerin giydiği konçlu ve kaba potin
  • "Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. Düşkün kadın

TALYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39, yoğunluğu 11,85, 303 °C'de eriyen, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element (simgesi Tl)

ETALON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal ölçü modeli

TANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000 °C'ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element (simgesi Ta)

AMETAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Metal olmayan element
  • "Klor, fosfor, oksijen ametaldirler."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü