İçinde tal olan 5 harfli 19 kelime var. İçerisinde TAL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tal olan kelimeler listesine ya da Sonu tal ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ALT, TAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AT, LA, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TALİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Asma, yukarı kaldırma
 2. Bir işin yapılmasını herhangi bir şarta bağlı tutma
 3. Belli bir zamana bırakma, erteleme
 4. Arap alfabesinde geliştirilen, yatık olarak yazılan yazı türlerinden biri
 5. [sıfat] Bu tür yazı ile yazılmış
  • "... sonra üç de eski talik levha." (Yusuf Ziya Ortaç)

ÇATAL

 1. [isim] İki veya daha çok kola ayrılan değnek
 2. Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri
 3. Dallı olan şeylerin her kolu
 4. Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç
  • "Çatalı elinden düştü, ağzı açık kaldı." (Peyami Safa)
 5. Dirgen
 6. Bir tür olta iğnesi
 7. [sıfat] Ucu kollara ayrılmış
  • "Çatal dal. Çatal yol."
 8. [sıfat] İki taraflı
  • "Çatal anahtar."
  • "Evlerinin önü çatal pınarlar / İçerler suyunu beni anarlar." (Halk türküsü)
 9. [sıfat] İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir
  • "Çatal söz."

KETAL

 1. [isim] Çirişli bir çeşit parlak bez

TALİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öğretim
 2. Alıştırma
  • "Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi
  • "Eğil dağlar, eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam." (Halk türküsü)

TALİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sebep gösterme
 2. Tümdengelim

TALEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
  • "Bu davanın sukutunu talep ederim." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. İstek
  • "... din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır." (Anayasa)

İPTAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yararlıktan, kullanıştan kaldırma, silme, bozma
 2. Herhangi bir hükmün geçersiz olduğunu gerekçeleri ile göstererek çürütme

TALAS
...
TALAZ

 1. [isim] Dalga, kasırga
 2. İpekli kumaşların örselenmesiyle yüzündeki tellerde oluşan kabarıklık

APTAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
  • "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Bu kadını zaman zaman aptal yerine koymam büyük aptallık galiba." (Refik Erduran)
 2. [ünlem] Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü
  • "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben." (Tarık Buğra)

KITAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vuruşma, birbirini öldürme
 2. Savaş

TALAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması

TOTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bütünsel

TALİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şans
  • "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bir gelinden ziyade, zalim bir nezri yerine getirmek için talihin kucağına atılmış bir kurbana benziyordu." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  • "Talihimize küseriz ama millî menfaat prensiplerinin bizim yüzümüzden kötülenmesini istemeyiz." (Falih Rıfkı Atay)

METAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
 2. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı

TALAŞ

 1. [isim] Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar

TALAN

 1. [isim] Dağıtma
  • "Her uğradığı yerde çarşılar talandan geçer." (Falih Rıfkı Atay)

TALİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İsteyen, istekli
  • "Keşke bilmeksizin, tesadüfen, İsmail'in almak istediği bu kıza talip çıkmış bir adam vaziyetinde kalsaydım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [isim] Genellikle evlenmek isteyen ve bu isteğini evleneceği kimseye bildiren erkek
  • "O taşralı müteahhidin ona talip olmasıyla bütün bu tasavvurlar bir anda yıkılıvermişti." (Haldun Taner)

PATAL

 1. [isim] Lüle taşı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü