İçinde su olan 6 harfli 85 kelime var. İçerisinde SU bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında su olan kelimeler listesine ya da Sonu su ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

S U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

SU, US

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MAKSUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İstenen, niyet edilen, güdülen, amaçlanan

SUFLÖZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kadın

YOKSUL

 1. [sıfat] Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı
  • "Onu ... zavallı, yoksul çevresinde bırakıp gidebileceğini hiç düşünmüyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz
  • "Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum." (Memduh Şevket Esendal)

RUHSUZ

 1. [sıfat] Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin

MUTSUZ

 1. [sıfat] Mutlu olmayan, bedbaht

KOLSUZ

 1. [sıfat] Kolu olmayan
  • "Etrafımda hastalar, topallar, kolsuzlar görmüştüm." (Ahmet Haşim)
 2. Kol geçirilmemiş olan (giysi)

BUNSUZ

 1. [zarf] Bu olmaksızın

KEPSUT
...
SUNUCU

 1. [isim] Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan kimse, takdimci, anonsör

SUYOLU

 1. [isim] Sutaşı

MENSUP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse)
  • "Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplarının asabiyetini tahrik ediyordu." (Atatürk)
  • "Bizde devlet ve devlete mensup olanlar imtiyazlıdır." (Burhan Felek)

YOKSUZ

 1. [sıfat] Yoksul
 2. Yok olmuş, yok olan, bulunmayan

SULTAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
  • "Kanuni Sultan Süleyman."
 2. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan
  • "Naciye Sultan. Hürrem Sultan."
 3. Bektaşi azizi
  • "Balım Sultan. Kaygusuz Sultan."

SUFLÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan erkek
  • "Suflör çırpınıyor ama bu da kâr etmiyordu." (Tarık Buğra)

YOLSUZ

 1. [sıfat] Yolu olmayan
  • "Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Yavaş giden (taşıt)
  • "Bu gemi yolsuzdur."
 3. Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız
  • "Kaymakamın yolsuz icraatı, hususi hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi." (Refik Halit Karay)
 4. Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan
  • "Babam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı." (Memduh Şevket Esendal)

MAHSUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ürün
 2. Verim
 3. Ortaya çıkan, elde edilen şey
  • "Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

AKSUNA

 1. [isim] Basınçlanma

PULSUZ

 1. [sıfat] Pulu olmayan

ÇULSUZ

 1. [sıfat] Çulu olmayan
 2. Varlıksız, parasız
  • "Çok zengin adam diyorlar, onun için. Senin gibi bir çulsuza borçlu kalmak ister mi?" (Sait Faik Abasıyanık)

NANSUK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir cins ince, sık dokunmuş patiska
  • "Annesine gelince şu anda nansuk üzerine pembe pamukaki ile fisto yapmakta." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü