İçinde ssa olan 25 kelime var. İçerisinde SSA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ssa olan kelimeler listesine ya da Sonu ssa ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

USSALLAŞTIRMA

10 Harfli Kelimeler

HASSASİYET, MUHASSASAT

9 Harfli Kelimeler

ALESSABAH, FASSALLIK, HASSASLIK, MUHASSALA, RESSAMLIK

8 Harfli Kelimeler

BİLHASSA, HASSATEN, MUFASSAL, MUHASSAS, USSALLIK

7 Harfli Kelimeler

MURASSA

6 Harfli Kelimeler

DESSAS, FASSAL, GASSAL, HASSAS, RESSAM, BİSSAU, NASSAU

5 Harfli Kelimeler

ESSAH, HASSA, KISSA, USSAL


Kelime bulma makinesi

A S S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

USSALLAŞTIRMA

 1. [isim] Herhangi bir işi veya davranışı akla uygun kılma, rasyonalizasyon

MUHASSASAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimseye maaş, tayın vb. olarak verilmiş şeyler
 2. Devlet bütçesinde devlet kuruluşları için ayrılmış para, ödenek

HASSASİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duyarlık
  • "Senelerden beri çektiğim korku bende umulmaz bir hassasiyet uyandırmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)

FASSALLIK

 1. [isim] Fassal olma durumu
  • "Onda fassallık yalnız sanatlaşmış değildir, geçim yolu da odur." (Falih Rıfkı Atay)

ALESSABAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Sabah erkenden

MUHASSALA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Elde edilen sonuç
 2. Bileşke

HASSASLIK

 1. [isim] Duyarlık

RESSAMLIK

 1. [isim] Ressam olma durumu
  • "Ressamlığı hayatta kendime bir mefkûre diye kabul ediyordum." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Resim yapma sanatı

USSALLIK

 1. [isim] Akla dayalı olanın niteliği, rasyonalite
 2. Bir amaca en etkin biçimde ulaştıracak araçları kullanmayı gerektiren tutum

BİLHASSA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Özellikle
  • "Koyu yeşil çuhalı uzun masanın başında sessiz, üzüntüden, heyecan ve bilhassa uykusuzluktan bitkin." (Nahid Sırrı Örik)

MUFASSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ayrıntılı
  • "Kağnı arabalarının değiştirilmesi lüzumuna dair mufassal layihalar vermişti." (Refik Halit Karay)

HASSATEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ayrıca, özellikle, bilhassa
  • "Bu bazı demagogların, hassaten, seçim propagandalarında kullandığı boş laflardan biri değildir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MUHASSAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birine ayrılmış, tahsis olunmuş

MURASSA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Değerli taşlarla bezenmiş, cevahirle süslenmiş
  • "Cemal Paşa'nın göğsünde murassa bir nişan takılıyordu." (Falih Rıfkı Atay)

FASSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
  • "Gayet fassal, dedikoducuydu da..." (Refik Halit Karay)

DESSAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Düzenci

HASSAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Duyum ve duyguları algılayan
  • "Halıda kaybolan ayak seslerini evvela Peregrini'nin hassas kulakları sezdi." (Halide Edip Adıvar)
 2. Çabuk duygulanan, duygun, duyar, duyarlı, içli, alıngan
  • "İri yarı bir adam olmakla beraber pek hassastı." (Aka Gündüz)
  • "Sanatkârlar böyle cümlelere karşı pek hassas oluyorlar." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Çabuk etkilenen
  • "Düşmanın en hassas ve mühim noktası orası idi." (Atatürk)
 4. Yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin ölçüler gerektiren işlerde kullanılan (alet)
  • "Hassas terazi."

RESSAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resim yapan sanatçı
  • "Ben kendi hesabıma ressam olmak isterdim." (Halide Edip Adıvar)

NASSAU
...
GASSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölü yıkayıcı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü