İçinde sa olan 5 harfli 231 kelime var. İçerisinde SA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında sa olan kelimeler listesine ya da Sonu sa ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAPAK

 1. [sıfat] Sapaklığı olan
 2. [isim] Bir ana yoldan ayrılan yolun başlangıç noktası
 3. [isim] Akarsuyun kollara ayrıldığı yer

ESSAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Doğru, gerçek

SAVAŞ

 1. [isim] Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk
 2. Uğraşma, kavga, mücadele
  • "Softalığa savaş açan ilk laikler orada toplanmıştır." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele
  • "Kartallarla leyleklerin savaşı."
 4. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele
  • "Veremle savaş."

YASAK

 1. [isim] Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
  • "İçki yasağı. Av yasağı."
  • "Bu boyun bağı eskimiş ama bugünlük yasak savar."
 2. [sıfat] Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram
  • "Bizim çocukluğumuzun şiirlerinde neşe yasak denecek kadar ayıptı." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Bunu da yasak savar gibi değil, yararlı olmak kaygısı ile yani özenle yapacaksınız." (Haldun Taner)

NİSAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeter sayı

İNSAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
  • "Yine yeşil yosunlu, insan ayağı değmemiş gibi yokuşlar var ağaçlı..." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı
  • "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar." (Haldun Taner)
 3. [sıfat] Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse)

SANIŞ
...
SAVAK

 1. [isim] Suyu başka yöne akıtmak için yapılan düzenek
 2. Değirmen arkındaki fazla suyun akması için açılan ikinci su yolu
 3. Bir barajın fazla suyunu akıtmak için yapılan düzen

MASAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi
  • "Kolonya çarpar, pudralar, kremle ikinci bir masaj daha yapardı yüze." (Necati Cumalı)
 2. Ovma, ovuşturma

SAPMA

 1. [isim] Sapmak işi
 2. Serbest bir mıknatıslı iğnenin denge konumundayken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı
 3. Bir ışının saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu arasında oluşan açı
 4. Bazı kelimelerin kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu: Ben-ge > bene yerine bana, sen-ge > sene yerine sana olması gibi

SAĞIM

 1. [isim] Sağma işi
 2. Süt veren hayvan
  • "Onun epey sağımı var."

MUSAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Başına bir kötülük, felaket gelmiş olan
 2. Hastalığa yakalanmış, tutulmuş, uğramış
  • "Herkes, hastalığın cinsine göre, aşağı yukarı musap sayılır." (Sait Faik Abasıyanık)

SABAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sabahleyin
  • "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bu koskoca şehirde açlıktan ölecek değilim ya? Sabah ola hayrola. Bir çaresini bulurum elbet." (Orhan Hançerlioğlu)
  • "Akşama doğru birdenbire ağırlaştı. Altı saatten beri kendini bilmiyor. Sabaha çıkmayacak." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hiç uyuyamadım. Her dakika gelip kaldıracaklar sanıyorum. Ama işte sabahı ettik." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Sabah ezanı
 3. Sabah namazı
  • "Sabahı kıldım."
 4. [zarf] Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen zaman
  • "Bütün ev işlerini sabah bitirdim."

SAYFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
  • "Sayfayı öyle sıkı bağlardı ki satırlar âdeta birbirine kenetlenirdi." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm
  • "Sanat sayfası."
 3. Konu

SAZCI

 1. [isim] Saz çalan kimse, sazende
  • "Bir sazcı ile beraber halk türküleri söylemeye razı olursanız ne âlâ..." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Saz yapan veya satan kimse

SAHRA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kır
 2. Çöl

SAKAR

 1. [isim] Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
 2. [sıfat] Sık sık küçük, önemsiz kazalar yapan (kimse)
  • "Orada ne babamın sakar hareketlerinden ne annemin çehresindeki hüznünden haberim olurdu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAKİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Susmuş, sessiz
  • "Nazmiye Hanım hülyaları içinde sakit, uysal ve gevşek adımlarla yürüyordu." (Peyami Safa)

SALSA

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bir tür Güney Amerika dansı
 2. Bu dansın müziği

SADİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sadistlik özelliği olan
  • "Ah, siz sadik bir adamsınız. Bakışınızdan anladım." (Ömer Seyfettin)
 2. Sadist

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü