İçinde ol olan 5 harfli 70 kelime var. İçerisinde OL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ol olan kelimeler listesine ya da Sonu ol ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GOLCÜ

 1. [isim] Çok gol atan oyuncu
  • "Millî takımın en büyük golcüsü."

POLEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çiçek tozu

VOLAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek
 2. Kadın giysilerinin etek ucu, kol vb. yerlerine verev kesilmiş kumaştan yapılan süs

FLEOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çayır otu (Pheleum pratense)

KOLON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sütun
  • "Mermer kolonları, eski heykelleri önüne gelen alıp gitmişti." (Necati Cumalı)
 2. Katlardaki döşemeleri birbirlerine bağlayan düşey boru

DEFOL

 1. "savuş git, uzaklaş" anlamında bir söz
  • "Bir gece oyuncular dükkânı, tezgâhı toplayıp kasabadan defoldular." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Haydi defol, şimdi evimden çık!" (Ömer Seyfettin)

DOLAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya
  • "Hemen aynalı dolabını açtı, en iyi çarşafını çıkararak acele giyinmeye başladı." (Peyami Safa)
  • "İleride işler yapmaya, dolaplar çevirmeye başlarsa kendi de bundan istifade edecekti." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Dönerek çalışan ve özellikle su çeken düzen
  • "Kuyu dolabı."
 3. Dönme dolap
 4. İstanbul bedesteninde dükkân
  • "Bedestende iki dolap tutuyor."
 5. Orta oyununda sahnede dükkân veya ev olarak kullanılan dekor
 6. Düzen
  • "Çevrilen dolabı sezdi."

MOLAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karbonatlı kum taşı

KOLCU

 1. [isim] Bir şeyi korumak için bekleyen veya kol gezen görevli, muhafız
  • "Eski omuzdaşları gibi ne kahve ne kuşçu dükkânı açmaya ne kolcu yazılmaya ne de gazete müvezziliğine tenezzül etti." (Ömer Seyfettin)
 2. Hizmetçilere çalışacak ev bulan kimse
  • "Kolcuya hizmetçi ısmarladık."

YOLAK

 1. [isim] Patika
  • "Evlerinin önü yoldur yolaktır / Başımızda dönen derttir dolaptır." (Halk türküsü)

SOLUK

 1. [isim] Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes
  • "Kalp gitgide hafiflemekteydi ve soluklarda hafif bir hışıltı başlamıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Soluk aldığı bile hissedilmiyor." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Çıkrıkçılar yokuşunu bir sincap çevikliğiyle tırmanır ve yokuşun üst başında soluk soluğa kalırdı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Ben, Falih'in tavsiyesi üzerine o gün saat üçe doğru soluğu başyaver Celal'in yanında almıştım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Ciğerlere hava alıp verme
  • "Hem biraz soluk alırım hem de adamcağızın gönlünü almış olurum." (Sermet Muhtar Alus)
 3. Tarz
  • "Gençler dergimize yeni bir soluk getirdiler."

YOLMA

 1. [isim] Yolmak işi
 2. Sapı orakla biçilmeyecek kadar kısa kalmış ekin

FENOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik

İZOLE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yalıtılmış, tecrit edilmiş

SOLUŞ

 1. [isim] Solma işi veya biçimi

YOLLU

 1. [sıfat] Yolu herhangi bir nitelikte olan
  • "Bozuk yollu bir mahalle."
 2. Çizgili
  • "Sandığın altında, mor yollu beyaz bir iplik çul seriliydi." (Orhan Kemal)
 3. Hızlı giden (taşıt)
  • "Yollu gemi."
 4. Kuralına uygun
  • "Bu hiç de yollu bir iş değildi."
 5. [zarf] Herhangi bir nitelikte, biçimde
  • "İlk teklifimde direnir yollu konuşmaya başladım." (Falih Rıfkı Atay)
 6. [isim] Kolayca elde edilen kadın

KOLAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kesyap
  • "Günümüz kolaj ustalarından."

OLMUŞ

 1. [sıfat] Olgunlaşmış, ergin

KOLZA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Turpgillerden, yağlı tohumlarından elde edilen yağ, yapay kauçuk yapımında kullanılan mevsimlik bitki (Brassica napus)

TOLGA

 1. [isim] Miğfer

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü