İçinde ol olan 3 harfli 10 kelime var. İçerisinde OL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ol olan kelimeler listesine ya da Sonu ol ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YOL

 1. [isim] Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
  • "Hayatta epeyce yol almış, çoluk çocuğa karışmış bir münevver olarak sürüden ayrılmaya korkuyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bütün günlerimiz için kendimize bir yol çizer, sonra her gün bunun aksine hareket ederiz." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Elinde güçlü bir çıra vardı, onu yüksekte tutarak yolculara yol gösteriyordu." (Nezihe Araz)
  • "Senin yolunu kesecek, engel olacak değilim." (Mahmut Yesari)
 2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
  • "Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı." (Çetin Altan)
  • "Biz benzincinin istihkakını düşeriz, siz de benzini alırsınız, diye yol gösterirler." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Yola öğle yemeğinden sonra çıktık." (Samim Kocagöz)
 3. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
  • "Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu." (Ömer Seyfettin)
  • "Motorun yanaşmasını bekliyorum, yol kestiği için şimdi hiç gürültü etmiyor." (Zeyyat Selimoğlu)
  • "Mademki bu işi yapamıyorsun, o hâlde başka işimiz yok derler, bana yol verirler." (Orhan Kemal)
  • "Bir roman konusundan yola çıkarak Salâh Birsel'in 'Dört Köşeli Üçgen'iyle Orhan Kemal'in 'Murtaza'sı arasında bir akrabalık kuruverdi." (Selim İleri)
 4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
  • "Su yolu. Sel yolu."
  • "Seniha'nın bu hareketi türlü türlü tefsirlere yol açtı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 5. Yolculuk
  • "Yola çıkmak. Yoldan kalmak."
 6. Gidiş çabukluğu, hız
  • "Bu vapurun yolu az."
 7. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
  • "Celal Bey'i sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür." (Haldun Taner)
 8. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik
  • "Duyguların eğitimi de en iyi sanat yoluyla olur."
 9. Kumaşta bulunan çizgi
 10. Kez, defa
 11. Gaye, uğur, maksat
  • "Bu yolda çok emek harcandı."
 12. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem
  • "Bu işi yapmanın bir yolu vardır."

FOL

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
  • "Kız kardeşi ile Mahir daha ortada fol yok yumurta yokken gelin güveyi olmuşlar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

TOL

 1. [isim] Taş kemer veya taş kemerlerle yapılmış ev, oda, kapı vb. şey
 2. Yayla veya bahçe kulübesi
 3. Küçük köy
  • "Bu demir yolu, bu yana gidersen derenin boyuna alır, iner Kara Hasan toluna." (Memduh Şevket Esendal)

KOL

 1. [isim] İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
  • "Sade çocuğuna değil, eşine de kol kanat gerer, ona da analık eder." (Haldun Taner)
  • "Bunlar şehir subaşısının adamları, dizdarlardı. Kol geziyorlardı." (Ömer Seyfettin)
  • "Polis düdükleriyle yeniden fırladım. Meğer hırsızlar kola çıkmış." (Ragıp Akyavaş)
  • "Selami de kolları paçaları sıvayıp Ali Naci'nin yardımına koşmuştu." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Vücudunun bu bölümünü saran bölümü
  • "Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "İnsanı üşütmeyen, ılık gezginci bir yağmur bulutu ağır ağır kol geziyordu." (Tarık Dursun K)
 3. Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç veya metal parça
  • "Bazı ülkelerde sansürün kol gezdiği görülüyor." (Ahmet Kabaklı)
 4. Koyun, dana, kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü
 5. Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal
 6. Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü
 7. Koltuk, divan vb.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça
 8. Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal (I), kısım (II), şube, branş
  • "Türk Dil Kurumunun bilim ve uygulama kolları."
 9. Karakol
  • "Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede, koldan korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi." (Refik Halit Karay)
 10. İş takımı, ekip, grup
  • "Öteki koldaki iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı." (Sait Faik Abasıyanık)
 11. Kanat
  • "Sağ kol. Sol kol."
 12. Dizi, düzen
  • "Yürüyüş kolu."
 13. Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri

OLE

Kelime Kökeni : İspanyolca

 1. [ünlem] Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa
  • "Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle / Her kalbi dolduran zile, her sineden ole!" (Yahya Kemal Beyatlı)

SOL

 1. [sıfat] Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
  • "Sol el. Sol kulak."
  • "Sol elimiz bekliyor, çabuk gelin."
 2. [isim] Bu taraftaki yön
  • "Sola dönmek."
 3. [isim] Sosyalizme yakın görüşte olan grup
 4. [isim] Boksta sol yumrukla vuruş

ROL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
  • "Halide Edip Hanım'ın Kenan Çobanları'nda rol almıştı bu kız." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Rol yapmaya kalkışsa yüzüne gözüne bulaştıracağını biliyordu." (Tarık Buğra)
  • "Sizinle benim bunda bir rolümüz oldu muydu?" (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Görgülü rolüne çıkmış zekâsız bir türediye benzeyecek." (Refik Halit Karay)
 2. Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev
  • "Ev kadını rolünü çok ciddiyetle ele almıştım." (Halide Edip Adıvar)
  • "Bunda ne hocanın bilgisi ne çocuğun çalışkanlığı rol oynar." (Burhan Felek)
 3. Gerçek olmayan davranış, gösteriş

HOL

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Sofa
  • "Çantalarım holde duruyordu." (Refik Halit Karay)

BOL

 1. [sıfat] İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
  • "Bol zamanıma yetişti de ben onu böyle şımarık büyüttüm." (Peyami Safa)
 2. Nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı
  • "Demek ki zeytinin bol ve ucuz olduğu bir yerdeymiş." (Burhan Felek)

GOL

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi maçlarında topun kaleye sokulmasıyla kazanılan sayı
  • "Kısacası biz kendimizi yerden yere atar, akınlar durdurur, goller kurtarır, ona paslar sunardık." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü