İçinde ol olan 15 harfli 15 kelime var. İçerisinde OL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ol olan kelimeler listesine ya da Sonu ol ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SEMBOLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, simgeleştirmek

POLİMERLEŞTİRME

 1. [isim] Polimerleştirmek işi

ANESTEZİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Anesteziyoloji ile ilgili

OLANAKSIZLAŞMAK

 1. [nsz] Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak

GASTROENTEROLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sindirim bilimci

KARMANYOLACILIK

 1. [isim] Karmanyolacı olma durumu
 2. Karmanyola yoluyla soygun yapma işi

OLAĞANLAŞTIRMAK

 1. [-i] Olağan duruma getirmek

BOLLAŞTIRABİLME

 1. [isim] Bollaştırabilmek işi

KOLAYLAŞTIRILMA

 1. [isim] Kolaylaştırılmak işi

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

TİYATROLAŞTIRMA

 1. [isim] Tiyatrolaştırmak işi veya durumu

ELEKTROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim

BİYOMETEOROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim

MOLOTOFKOKTEYLİ

 1. [isim] Bir şişeye birtakım yanıcı maddeler doldurularak yapılan fitilli bir tür yangın bombası

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü