İçinde od olan 289 kelime var. İçerisinde OD bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında od olan kelimeler listesine ya da Sonu od ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

MODERNLEŞEBİLME, MODERNLEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

BODURLAŞTIRMAK, ELEKTRODİNAMİK, ELEKTRODİYALİZ, FARMAKODİNAMİK, MODERNLEŞTİRME, ODAKLANABİLMEK, ODAKLAYABİLMEK, ODONTONOZOLOJİ

13 Harfli Kelimeler

BODURLAŞTIRMA, DEDİKODUCULUK, FARMAKODİNAMİ, KODLAYABİLMEK, MODALAŞTIRMAK, MODERNİZASYON, ODAKLANABİLME, ODAKLANDIRMAK, ODAKLAŞTIRMAK, ODAKLAYABİLME, POSTMODERNİST, POSTMODERNİZM, REPRODÜKSİYON

12 Harfli Kelimeler

BODOSLAMADAN, DEMODELEŞMEK, FOTOMODELLİK, HİDRODİNAMİK, HODPESENTLİK, KODİFİKASYON, KODLAYABİLME, MODALAŞTIRMA, MODERNLEŞMEK, MODİFİKASYON, ODAKLANDIRMA, ODAKLAŞTIRMA, ODONTOTERAPİ, ODOTAKİMETRE, PRODÜKTİVİTE, PRODÜKTÖRLÜK, TERMODİNAMİK

11 Harfli Kelimeler

AERODİNAMİK, BODURLAŞMAK, DEDİKODUSUZ, DEMODELEŞME, HEMODİYALİZ, HERMAFRODİT, HODANGİLLER, İYODOİYODÜR, METODOLOJİK, MODERNLEŞME, NODULLANMAK, ODOLYOMETRİ, ODONTATROFİ, ODONTEKTOMİ, ODONTOBLAST, ODONTOGRAFİ, ODONTOJENEZ, ODONTOJENİK, ODONTOKLAST, ODONTOKLAZİ, ODONTOLOKSİ, ODONTOMETRE, ODONTOTRİPİ, ODYOFREKANS, ORTODOKSLUK, OTODİDAKTİK, PRODÜKSİYON, ULTRAMODERN

10 Harfli Kelimeler

AFRODİZYAK, BODOSLAMAK, BODURLAŞMA, DEDİKODUCU, DEDİKODULU, FODLACILIK, HETERODOKS, JEODİNAMİK, KODAMANLIK, LODOSLAMAK, METODOLOJİ, MİKRODALGA, MODALAŞMAK, MODELCİLİK, MODELLEMEK, MODÜLASYON, NODULLAMAK, NODULLANMA, ODAKLANMAK, ODAKLAŞMAK, ODAKLAYICI, ODOLYOGRAF, ODONTOFOBİ, ODONTOGLİF, ODONTOLOJİ, ODONTOPATİ, ODONTORAJİ, ODONTOSKOP, ODONTOTOMİ, ODORİMETRE, ODORİMETRİ, ODUNLAŞMAK, ODUNPAZARI, ODYOVİZÜEL, POSTMODERN, RODEOCULUK, VOYVODALIK

9 Harfli Kelimeler

BARKODSUZ, BERGAMODİ, BİYODİZEL, BODOSLAMA, BODYGUARD, DEMODELİK, DEODORANT, FEODALİTE, FEODALİZM, FEODALLİK, FOTOMODEL, HODBİNLİK, HODKAMLIK, HODPESENT, KODLANMAK, KODLATMAK, LODOSLAMA, MELODİSİZ, MODACILIK, MODALAŞMA, MODELLEME, MODERATÖR, MODERNİST, MODERNİTE, MODERNİZE, MODERNİZM, MODERNLİK, NODULLAMA, ODAKLAMAK, ODAKLANIŞ, ODAKLANMA, ODAKLAŞMA, ODİTORYUM, ODONTALJİ, ODONTOJEN, ODONTOKSİ, ODONTOLİT, ODONTOLİZ, ODONTOLOG, ODUNCULUK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

BARKODLU, BODURLUK, DEDİKODU, EKTODERM, ENDODERM, FODULLUK, GODOŞLUK, HELYODOR, HİPODERM, HİPODROM, HODBEHOT, KODLAMAK, KODLANMA, KODLATMA, KODLAYIŞ, KOLODYUM, KROKODİL, LODOSLUK, MELODİLİ, MELODRAM, MEZODERM, MODELİST, MODELLİK, MODERATO, MODİFİYE, MODİSTRA, ODACIKLI, ODACILIK, ODAKLAMA, ODOGRAFİ, ODOMETRE, ODONTOİT, ODONTOSİ, ODUNUMSU, ODYOGRAM, ORTODOKS, PODÖSÜET, PROZODİK, SODYUMLU

7 Harfli Kelimeler

DEKODER, DODURGA, FODLACI, FODULCA, GEODEZİ, JEODEZİ, KAREKOD, KODAMAN, KODLAMA, KOMODİN, KOMODOR, LODOSLU, MELODİK, METODİK, MODAEVİ, MODELAJ, MODELCİ, MODÜLER, MODÜLLÜ, NODULLU, ODABAŞI, ODAKSIZ, ODOGRAF, ODONTİT, ODONTOM, ODUNAĞA, ODUNCUL, ODUNLUK, ODUNSUZ, ODYOFON, OTODRAG, PROZODİ, RAPSODİ, RODEOCU, VOYVODA

6 Harfli Kelimeler

BARKOD, BAŞODA, BODRUM, DEMODE, FEODAL, HODBİN, HODKAM, İYODÜR, KODEİN, KODEKS, MELODİ, MODACI, MODERN, NEODİM, ODACIK, ODALIK, ODAŞIK, ODUNCU, ODUNLU, ODUNSU, PAGODA, PARODİ, PODYUM, RODYUM, SODALI, SODYUM, URODEL, VODVİL, ZODYAK5 Harfli Kelimeler

BODUÇ, BODUR, FODLA, FODRA, FODUL, GODOŞ, HODAN, HODRİ, KODES, LODOS, MODEL, MODEM, MODÜL, NODUL, NODÜL, ODACI, ODALI, ODEON, ODSUZ, RODAJ, RODEO

4 Harfli Kelimeler

LODA, MODA, ODAK, ODUN, RODA, SODA

3 Harfli Kelimeler

KOD, MOD, NOD, ODA

2 Harfli Kelimeler

OD


Kelime bulma makinesi

D O Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

DO, OD

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MODERNLEŞEBİLME
...
MODERNLEŞTİRMEK

 1. [-i] Çağdaşlaştırmak

ODONTONOZOLOJİ
...
ELEKTRODİYALİZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birtakım koloitlerin ortamdaki öteki parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi özelliğine dayanan kimyasal arıtma yönteminin elektrik enerjisiyle hızlandırılmış türü

FARMAKODİNAMİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İlaçların etki gücü
 2. Hasta veya normal organizmalar üzerinde ilaçların etkisini inceleyen eczacılık dalı

ODAKLANABİLMEK
...
ELEKTRODİNAMİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik akımlarının dinamik hareketini konu edinen fizik dalı
 2. [sıfat] Bu dalla ilgili olan

MODERNLEŞTİRME

 1. [isim] Çağdaşlaştırma

BODURLAŞTIRMAK

 1. [-i] Bodur duruma getirmek

ODAKLAYABİLMEK
...
POSTMODERNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı
 2. Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup

ODAKLAYABİLME
...
KODLAYABİLMEK
...
ODAKLANABİLME
...
MODERNİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çağdaşlaşma

FARMAKODİNAMİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hasta veya normal organizmalar üzerinde, ilaçların etkisini deneysel olarak inceleyen, araştıran bilim

ODAKLAŞTIRMAK

 1. [-i] Bir ışık demetini veya elektron akışını bir noktaya toplamak
 2. Odak durumuna getirmek

MODALAŞTIRMAK

 1. [-i] Moda durumuna getirmek

REPRODÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynısını yapma, tıpkısını meydana getirme

DEDİKODUCULUK

 1. [isim] Dedikodu yapma işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü