İçinde nite olan 21 kelime var. İçerisinde NİTE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nite olan kelimeler listesine ya da Sonu nite ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

NİTELENDİRİLMEK

14 Harfli Kelimeler

NİTELENDİRİLME

13 Harfli Kelimeler

İNFİNİTEZİMAL, NİTELENDİRMEK, NİTELİKSİZLİK

12 Harfli Kelimeler

NİTELENDİRME, NİTELİKLİLİK

10 Harfli Kelimeler

NİTELENMEK, NİTELİKSİZ

9 Harfli Kelimeler

NİTELEMEK, NİTELENİŞ, NİTELENME, NİTELEYİŞ, NİTELİKLİ

8 Harfli Kelimeler

NİTELEME

7 Harfli Kelimeler

NİTEKİM, NİTELİK

6 Harfli Kelimeler

ÜNİTER

5 Harfli Kelimeler

NİTEL, ÜNİTE

4 Harfli Kelimeler

NİTE


Kelime bulma makinesi

E N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

NİTE, TEİN

3 Harfli Kelimeler

ETİ, NET, TEN, TİN

2 Harfli Kelimeler

EN, ET, İN, İT, NE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NİTELENDİRİLMEK

 1. [nsz] Nitelendirme işine konu olmak

NİTELENDİRİLME

 1. [isim] Nitelendirilmek işi

NİTELENDİRMEK

 1. [-i] Niteliğini belirtmek, nitelik kazandırmak, vasıflandırmak

NİTELİKSİZLİK

 1. [isim] Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik

İNFİNİTEZİMAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sonsuz küçük nicelikleri inceleyen (matematik kolu)

NİTELİKLİLİK

 1. [isim] Nitelikli olma durumu, kalifikasyon

NİTELENDİRME

 1. [isim] Nitelendirmek işi, vasıflandırma

NİTELENMEK

 1. [nsz] Niteliği belirtilmek, nitelik kazanmak, vasıflanmak

NİTELİKSİZ

 1. [sıfat] Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
 2. Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz

NİTELENİŞ

 1. [isim] Nitelenme işi veya biçimi

NİTELİKLİ

 1. [sıfat] Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
 2. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli
 3. Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye

NİTELEMEK

 1. [-i] Bir şeyin niteliğini belirtmek

NİTELENME

 1. [isim] Nitelenmek işi, vasıflanma

NİTELEYİŞ

 1. [isim] Niteleme işi veya biçimi

NİTELEME

 1. [isim] Nitelemek işi

NİTEKİM

 1. [zarf] Gerçekten, hakikaten
  • "Arkanda idi, nitekim köşke kadar arkandan ayrılmadı, daima arkanda bulunacak." (Refik Halit Karay)
 2. Sonuç olarak
  • "Nitekim, kendisi de bunu anlamış gibi vapurda bütün yolculuğumuz boyunca bir köşeye çekilip oturmuş." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

NİTELİK

 1. [isim] Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
  • "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş." (Atilla İlhan)
 2. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite
 3. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet

ÜNİTER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Birlikçi, birlikten yana, birleştirici (siyaset)
 2. Merkeziyetçi

NİTEL

 1. [sıfat] Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif

ÜNİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birlik, birleşmiş olma durumu
 2. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim
 3. Dersin bölümlerinden her biri
 4. Birim

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü