İçinde ne olan 11 harfli 181 kelime var. İçerisinde NE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ne olan kelimeler listesine ya da Sonu ne ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EN, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖRNEKLENMEK

 1. [nsz] Örnek verilmek

NEMRUTLAŞMA

 1. [isim] Nemrutlaşmak işi

NEFYEDİLMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-e] Sürgüne gönderilmek, sürülmek
  • "Anadolu'nun her tarafına nefyedilenlerin hatıralarıdır." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. [nsz] Olumsuz kılınmak

SİNEMACILIK

 1. [isim] Sinema filmlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçleri yapmak, film çevirmek, bunların sürüm ve dağıtımını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların tümü, filmcilik
 2. Bu çalışmaları yapanların işi
 3. Sinema çalışmalarıyla ilgili konular

DENEMECİLİK

 1. [isim] Deneme yazarlığı, deneme yazma işi

DENETMENLİK

 1. [isim] Denetmen olma durumu, denetmenim görevi, müfettişlik

SPONTANEİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kendiliğindencilik

MİNEROLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Mineral bilimi ile ilgili

ÇİĞNETİLMEK

 1. [nsz] Çiğnenmesi sağlanmak

TASFİYEHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rafineri

MAKİNELEŞME

 1. [isim] Makineleşmek işi

NISFINNEHAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Meridyen düzlemi
 2. Öğle vakti

MİKROSİNEMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroskopla görülebilecek nesnelerin görüntülerini tespit etmekle uğraşan sinema kolu

MİSYONERLİK

 1. [isim] Misyoner olma durumu veya misyonerin görevi

VEZNEDARLIK

 1. [isim] Veznedarın görevi
 2. Banka, büro vb. kuruluşlarda veznenin bulunduğu yer

DİKLEMESİNE

 1. [zarf] Dik olarak
  • "Denize diklemesine inen bu çalılığın bir kısmını ayıkladı." (Sait Faik Abasıyanık)

GELİNFENERİ

 1. [isim] Kuş kirazı

BEYNELMİLEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uluslararası
  • "Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız." (Orhan Seyfi Orhon)

NEDENSİZLİK

 1. [isim] Nedensiz olma durumu

YÖNELTİLMEK

 1. [nsz] Yöneltme işi yapılmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü